Petrisor Militaru (Romania)

Petrisor Militaru (Romania)
Poem de unică folosinţă


Suflat prin clopotniţă norul ajungea la apus.
Atunci am desfăcut noaptea învelindu-ţi
liliacul cu care îţi născusem în voie sexul.
Oul din fântâni se clătina,fiindcă tu ai bătut
la intrare.M-am ridicat din pat. Am ajuns
repede la uşă. Ţi s-au deschis ochii. Şi părul.
Se vedea. Îmi bag mâna în pământ.
Şerpii crinilor îmbălsămaţi trosnesc
prin vena iubitei. În somn de atingeri.
Obiectele din cameră îţi împrumută conturul şi se strigă
pe nume. În curând, o să umblu în afara mea.
Pe lac se zbat oglinzi. Sexul tău deschidea
o mandală.
Un oaspete infinit.
Ploua din memorie.

Single-Use Poem


Blown through the belfry the cloud reached dusk.
I then untied the night wrapping your
lilac with which I willingly had delivered your sex.
The egg from the wells wobbled, because you knocked
at the entrance. I stood up from the bed. And I reached
the door quickly. Your eyes opened wide. And your hair.
It was visible. I push my hand into the ground.
The lily’s embalmed snakes crackle
Though the lover’s vein. In touches sleep.
The objects in the room borrow your contour and call
each other by name. Soon, I will roam outside
myself. Mirrors struggle on the lake. Your sex opened
a mandala. A perpetual guest. It rained from the memory.


Share

Recommended Posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.