Petrisor Militaru (Romania)

Petrisor Militaru (Romania)

Poem de unică folosinţă

 

Suflat prin clopotniţă norul ajungea la apus.

Atunci am desfăcut noaptea învelindu-ţi

liliacul cu care îţi născusem în voie sexul.

Oul din fântâni se clătina,fiindcă tu ai bătut

la intrare.M-am ridicat din pat. Am ajuns

repede la uşă. Ţi s-au deschis ochii. Şi părul.

Se vedea. Îmi bag mâna în pământ.

Şerpii crinilor îmbălsămaţi trosnesc

prin vena iubitei. În somn de atingeri.

Obiectele din cameră îţi împrumută conturul şi se strigă

pe nume. În curând, o să umblu în afara mea.

Pe lac se zbat oglinzi. Sexul tău deschidea

o mandală.

Un oaspete infinit.

Ploua din memorie.

Single-Use Poem

Blown through the belfry the cloud reached dusk.

I then untied the night wrapping your

lilac with which I willingly had delivered your sex.

The egg from the wells wobbled, because you knocked

at the entrance. I stood up from the bed. And I reached

the door quickly. Your eyes opened wide. And your hair.

It was visible. I push my hand into the ground.

The lily’s embalmed snakes crackle

Though the lover’s vein. In touches sleep.

The objects in the room borrow your contour and call

each other by name. Soon, I will roam outside

myself. Mirrors struggle on the lake. Your sex opened

a mandala. A perpetual guest. It rained from the memory.

Share

Recommended Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.