Amelija Melech (Lituania)

Amelija Melech (Lituania)

Išminties kelias


Aš keliavau per šimtmečius iki tavęs,
Visi pasiekt mane norėjo.
Deja, nedaugeliui pavyko, nes
Aš aplankau tik išimtis.
Klaidingai mano tie, kurie pasenę
Trokšta vaisių mano nusiskintŠios
šakos jiems per aukštos,
Nepavyks didingos paslapties įmint.
Aš pasirodau akyse žmogaus,
Kurs iškentėjo netektį, bet nepalūžo.
Kai žemdirbys vandens šaltinio
Lenkias pasisemt
Ir vėl sugrįžta šienapjūtėn.
Pasirodau ten, kur gyvenama garbingai,
Esu aš dovana,
Tačiau tik ypatingiems.
The wisdom road
I traveled through the centuries as far as found you
Everybody wanted me,
Unfortunately, minority could see me, because
I visit just exceptions.
Those thinks erroneously, who whish when they get old
Mine fruits to harvest –
These branches are too high,
They would not succeed to guess mine mysteries.
I appear into the men eyes,
Who underwent the loss, but did not break down.
When agriculturist bends down to draw the water from a spring
And again returns to mow.
I appear there, where people live honorably,
I am the gift,
But just for specials.


Share

Recommended Posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.