Topolska Anna (Polonia)

„ Kula stworzona miliardy lat temu,

Głębokie morza, oceany, stawy,

Tajemnicze jeziora i niepokorne strumyki.

Lądy zwarte, stałe, twarde.

Roślinność wodna i lądowa,

Jak dwa końce równoleżnika i południka.

Powierzchnie różne, a jakie podobne.

Dwa różne światy mieszczące się w jednym,

Dwa światy idealnie ze sobą złączone,

Dwa światy znające swoją siłę i słabość,

Dwa światy łączące się w jedną całość.

Taką całością jesteśmy my dwoje,

My, którzy tworzymy swój świat na globie.

Przyszłość nie budzi w nas lęku i strachu,

Gdyż możemy płynąć i chodzić po piachu.

Stworzyliśmy sami nasz domek na drzewie,

Który łączy wszystko co możemy dać z siebie,

Połączyliśmy przyszłość w jednym miejscu na ziemi,

W miejscu pełnym miłości i nadziei.”

 

W j. angielskim:

 

„Sphere created billions of years ago,

Deep sea, oceans, ponds,

Mysterious lakes and streams unruly.

Lands compact, solid, hard.

Aquatic vegetation and land,

As the two ends of the parallel and meridian.

Various surfaces and the like.

Two different worlds being located in one,

Two different worlds perfectly joined with oneself,

Two different worlds knowing their power and the weakness,

Two different worlds merging into the one.

Merging the two worlds together.

We are the whole family,

We who create their own world on the globe.

The future does not arouse our anxiety and fear,

Because we can swim and walk on the sand.

We created our own tree house,

Which combines all we can give it from ourselves,

We connected the future in one place on earth,

In a place full of love and hope.”

 

Share

Recommended Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.