Tarptautinis poezijos konkursas „Castello di Duino”

17-asis Tarptautinis poezijos konkursas “Castello di Duino”

Tekstų įteikimo terminas

1-asis  skyrius: 2020, m. November 15 d.

2-asis skyrius: 2020, m.December 10 d.

Mokyklos: 2020 m. December 31 d.

BENDROS TAISYKLĖS

 • Konkurse tegali dalyvauti asmenys iki 31 metų amžiaus;
 • Dalyvavimas nemokamas;
 • Pateikti darbai privalo būti susiję su šių metų konkurso temą.

Theme of the XVII Edition

“There, where music is born”

Where does music originate? In the soul of man, in the spirit of peoples, in the rhythm of time and nature, in the song of birds? What happens when music is born, right there in those places where it is born?

The topic “music”  is just a suggestion that can be poetically elaborated according to the inspiration and sensitivity of the individual authors!

One may participate in one or more sections

Galima dalyvauti tik vienoje ar abejose konkurso dalyse.

 

1-ASIS SKYRIUS – NEPUBLIKUOTAS ELIĖRAŠTIS

Dalyvavimo taisyklės:

 • Kiekvienas dalyvis gali pateikti tik vieną eilėraštį (max. 35 ėilučių);
 • Gimtąja dalyvio kalba parašyti eilėraščiai turi būti siunčiami kartu su vertimu į anglų ar italų kalbą. Italų kalba eilėraščiams vertimas į anglų kalbą pageidaujamas.
 • Įvairiose kalbose kompetentingų poetų ir kritikų komisija eilėraščius įvertins kiek galima originaliąja jų kalba.
 • Eileraščiai turi būti pateikti iki 2020 m. November 15 d.

 

Eilėraščiai gali būti siunčiami:

 1. Filling in the form

  2. paprastu paštu į adresą: Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21 I- 34138 Trieste, Italia. Autoriai privalo užpildyti dalyvavimo prašymą savo asmeniniais duomenimis, pasirašyti. Visi eilėraščiai turės būti siunčiami iki šiame skelbime nurodyto termino. Pradėjus darbų vertinimą komisija nepriims jokio eilėraščio.

  Eilėraščiai bus pateikti vertinimui nenurodant asmens duomenų.

   

  Apdovanojimai:

  • Pirmoji, antroji ir trečioji premija: 1000, 750, 500 € kiekvienai.
  • Italijos Respublikos prezidento medalis. / or a Jury Special Prize for a poem with a particular social-humanitarian value
  • Konkurso pagrindinis rengėjas – Asociacija „Poesia e Solidarietà“. Asociacija pasižymi socialinės paramos ir labdaros veikla. Konkurso laimėtojai privalės skirti laimėtos sumos dalį (200, 150, 100 €) labdara ar socialine parama užsiimančiai organizacijai.
  • Apdovanojimas, skirtas Sergio Penco atminčiai, už geriausią eilėraštį dalyviams iki 16 metų.

  Laimėtojų ir geriausiai įvertintų eilėraščių rinkinys bus išleistas prie konkurso remėjos A. Battello Stampatore, Trieste, Italy“ ir įrašytas plokštelėje originalia kalba.                                Pelnas, gautas iš parduotų knygų, bus perduodamas The proceeds of the sales will be devoted to a humanitarian project).

  Kiti apdovanojimai bus pateikiami taip pat ir geriausių eilėraščių autoriams iki 16 metų.

  2-ASIS SKYRIUS – PJESĖ (MONOLOGAS AR DIALOGAS TARP DVIEJŲ PERSONAŽŲ)

  Pjesė turės būti maximum 5 puslapių apimties (kiekvienas puslapis – po 10000 ženklų). DIDESNĖS APIMTIES TEKSTAI NEBUS PRIIMTI.

  Komisija privalo gauti darbus iki 2020 m. December 10 d.

  Pjesės PRIVALO būti atsiunčiamos kartu su LABAI GERU VERTIMU Į ITALŲ KALBĄ. Tekstų vertinimas vyks atsižvelgiant į vertimą. Pjesės turės būti siunčiamos į:

  1. elektroniniu paštu į adresą: castelloduinopoesia@gmail.com word‘o ar PDF formato prisegtuke (prisegant kito formato failą, eilėraštis nedalyvaus konkurse). Prie elektroninio pašto žinutės turi būti atsiunčiamas taip pat ir dalyvavimo prašymas (žr. žemiau).
  2. paprastu paštu į adresą: Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21 I- 34138 Trieste, Italia. Autoriai privalo užpildyti dalyvavimo prašymą savo asmeniniais duomenimis, pasirašyti. Visi tekstai turės būti siunčiami iki šiame skelbimenurodyto termino. Pradėjus darbų vertinimą komisija nepriims jokio eilėraščio.

  Eilėraščiai bus pateikti vertinimui nenurodant asmens duomenų.

  Apdovanojimai:

  • Pirmoji, antroji ir trečioji vieta – Taurė arba sertifikatas.
  • Geriausių darbų paskelbimas.
  • Geriausios pjesės bus viešai perskaitomos svarbiame Triesto teatre Konkurso apdovanojimo ceremonijos metu.

  3-ASIS SKYRIUS: MOKYKLOS    (Deadline 2020 December 31)

  Mokytojai/dėstytojai gali atsiųsti vieną ar daugiau grupinių darbų. Jie bus vertinami kaip kolektyvinio darbo rezultatas ir apdovanojami atsižvelgiant į poetinį turinį.

  Geriausiam darbui bus suteikiamas 500 €. Mokytojas/dėstytojas privalės pasirinkti kartu su moksleiviais labdaros projektą, kuriam skirti laimėta suma.

  Bus surašytas trijų geriausių mokyklų darbų sąrašas.

  Visiems mokytojams/dėstytojams ei klasėms, dalyvavusiems konkurse, bus suteikiamas dalyvavimo sertifikatas.

  Mokyklos turi atsiųsti savo darbų kopiją į: Gabriella Valera Gruber, Via Mateotti 21, 34138 Trieste.Italia Prašome nurodyti:

  Mokyklos pavadinimą, klasę, mokyklos adresą (gatvę, namo numerį, miestą), mokyklos telefoną, faksą, el. pašto adresą, atsakingo mokytojo/dėstytojo vardą ir pavardę, jo telefoną ir el. pašto adresą.

  Prašome darbus siųsti taip pat el. paštu į castelloduinopoesia@gmail.com.

  LAIMĖTOJŲ SĄRAŠO PASKELBIMAS

  Laimėtojų ir geriausių darbų autorių sąrašas bus paskelbtas konkurso internetiniame puslapyje (www.castellodiduinopoesia.org).

  Su laimėtojais ir geriausių darbų autoriais bus susisiekiama el. paštu, paprastu paštu ar telefonu.

  Apdovanojimas įvyks  d. Duino miesto pilyje.

  The prise-giving ceremony will take place on March 21, 2021 in Duino

  Dalyviai priima visas taisykles, kurios nurodytos šiame skelbime.

  1-OJO IR 2-OJO SKYRIAUS DALYVIO ANKETA

  (UŽPILDYTI ANGLŲ K.)

  First Name                                               Family name

  Date of brith

  Addresse                                                                                         Number

  Post Code                          Town

  Phone                                                                                      E- Mail

  Nationality                                            Title of the poem

   

   

  DEKLARACIJA

  I declare that the poem…. (Title)….is my original work, has never been prized and is unpublished.

  I give my permission to its possible publication and presentation to the general audience

  I declare that I have not / I have (please choose one or the other option) subscribed to SIAE nor to any other similar Societies, which protect copyrights.

  3-OJO SKYRIAUS DALYVIŲ ANKETA

  (UŽPILDYTI ANGLŲ K.)

  School                                                Class                                       Address

  Tel.                                                     Fax.                                        E-mail

  Teacher‘s name                                                                     Teacher‘s telephone and e-mail

  Dalyviai sutaria, kad jų asmeniniai duomenys būtų naudojami konkurso poreikiams ir publikacijoms taip, kaip numatyta įst. Nr. 675/96. Dalyviai turi taip pat teisę prašyti, kad jų duomenys būtų ištrinti nuo duomenų bazės.

  Informacija: G. Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138 Trieste (Italija); castelloduinopoesia@gmail.com Tel. 040 638787.

  The prise-giving ceremony will take place on March 21, 2021 in Duino