Tarptautinis poezijos konkursas XVI„Castello di Duino”

16-asis Tarptautinis poezijos konkursas

„Castello di Duino” (2020 metai)

 

Tekstų įteikimo terminai:

1-asis skyrius: 2019 m. lapkričio 30 d.

2-asis skyrius: 2019 m. gruodžio 10 d.

Mokyklos: 2019 m. gruodžio 31 d.

 

BENDROS TAISYKLĖS

 • Konkurse tegali dalyvauti asmenys iki 31 metų amžiaus;
 • Dalyvavimas nemokamas;
 • Pateikti darbai privalo būti susiję su šių metų konkurso temą.

 

XVI konkurso tema

 

“HOMO FABER: LAISVĖ IR LIKIMAS”

 

Asmuo ir kūryba: nuo dienos, kai žmonija ėmė būti apibūdinama „homo faber“ kategorijos pagalba, moterys ir vyrai naudojosi savo kūrybiškumu, gabumu bei protu su tikslu sukurti pasaulį, kuriame jie galėtų reikšti savo laisvę. Tačiau ne kartą būtent laisvė juos darė netikėto likimo vergais. Poezija bei jos melodija pasakoja tokią įspūdingą istoriją, ją atspindi. Konkurso dalyviai gali laisvai šią temą interpretuoti asmeninio įkvėpimo pagrindu.

 

 

Galima dalyvauti viename ar daugiau konkurso skyriuose.

 

 

Galima dalyvauti tik vienoje ar abejose konkurso dalyse.

 

1-ASIS SKYRIUS – NEPUBLIKUOTAS ELIĖRAŠTIS

Dalyvavimo taisyklės:

 • Kiekvienas dalyvis gali pateikti tik vieną eilėraštį (max. 35 ėilučių);
 • Gimtąja dalyvio kalba parašyti eilėraščiai turi būti siunčiami kartu su vertimu į anglų ar italų kalbą. Italų kalba eilėraščiams vertimas į anglų kalbą pageidaujamas.
 • Įvairiose kalbose kompetentingų poetų ir kritikų komisija eilėraščius įvertins kiek galima originaliąja jų kalba.
 • Eileraščiai turi būti pateikti iki 2019 m. lapkričio 30 d.

 

Eilėraščiai gali būti siunčiami:

 

 1. elektroniniu paštu į adresą: castelloduinopoesia@gmail.com word‘o ar PDF formato prisegtuke (prisegant kito formato failą, eilėraštis nedalyvaus konkurse). Prie elektroninio pašto žinutės turi būti atsiunčiama taip pat ir dalyvio anketa (žr. žemiau).

Or filling in the form:

 

(send your poem in your language!)

 1. paprastu paštu į adresą: Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21 I- 34138 Trieste, Italia. Autoriai privalo užpildyti dalyvavimo prašymą savo asmeniniais duomenimis, pasirašyti. Visi eilėraščiai turės būti siunčiami iki šiame skelbime nurodyto termino. Pradėjus darbų vertinimą komisija nepriims jokio eilėraščio.

Eilėraščiai bus pateikti vertinimui nenurodant asmens duomenų.

 

Apdovanojimai:

 • Pirmoji, antroji ir trečioji premija: 1000, 750, 500 € kiekvienai.
 • Italijos Respublikos prezidento medalis arba Specialus Žiuri apdovanojimas skiriamas ypatingo socialinio / humanitarinio turinio kūrininui.
 • Konkurso pagrindinis rengėjas – Asociacija „Poesia e Solidarietà“. Asociacija pasižymi socialinės paramos ir labdaros veikla. Konkurso laimėtojai privalės skirti laimėtos sumos dalį (200, 150, 100 €) labdara ar socialine parama užsiimančiai organizacijai.
 • Apdovanojimas, skirtas Sergio Penco atminčiai, už geriausią eilėraštį dalyviams iki 16 metų.

Laimėtojų ir geriausiai įvertintų eilėraščių rinkinys bus išleistas prie konkurso remėjos A. Battello Stampatore, Trieste, Italy“ ir įrašytas plokštelėje originalia kalba.                               Pelnas, gautas iš parduotų knygų, bus naudojamas humanitariniams tikslais.

 

Kiti apdovanojimai bus pateikiami taip pat ir geriausių eilėraščių autoriams iki 16 metų.

 

 

2-ASIS SKYRIUS – PJESĖ (MONOLOGAS AR DIALOGAS TARP DVIEJŲ PERSONAŽŲ)

Pjesė turės būti maximum 5 puslapių apimties (kiekvienas puslapis – po 10000 ženklų). DIDESNĖS APIMTIES TEKSTAI NEBUS PRIIMTI.

Komisija privalo gauti darbus iki 2019 m. gruodžio 10 d.

Pjesės PRIVALO būti atsiunčiamos kartu su LABAI GERU VERTIMU Į ITALŲ KALBĄ. Tekstų vertinimas vyks atsižvelgiant į vertimą. Pjesės turės būti siunčiamos į:

 1. elektroniniu paštu į adresą: castelloduinopoesia@gmail.com word‘o ar PDF formato prisegtuke (prisegant kito formato failą, eilėraštis nedalyvaus konkurse). Prie elektroninio pašto žinutės turi būti atsiunčiamas taip pat ir dalyvavimo prašymas (žr. žemiau).
 2. paprastu paštu į adresą: Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21 I- 34138 Trieste, Italia. Autoriai privalo užpildyti dalyvavimo prašymą savo asmeniniais duomenimis, pasirašyti. Visi tekstai turės būti siunčiami iki šiame skelbimenurodyto termino. Pradėjus darbų vertinimą komisija nepriims jokio eilėraščio.

Eilėraščiai bus pateikti vertinimui nenurodant asmens duomenų.

 

 

Apdovanojimai:

 • Pirmoji, antroji ir trečioji vieta – Taurė arba sertifikatas.
 • Geriausių darbų paskelbimas.
 • Geriausios pjesės bus viešai perskaitomos svarbiame Triesto teatre Konkurso apdovanojimo ceremonijos metu.

 

3-ASIS SKYRIUS: MOKYKLOS   (terminas: 2019 m. gruodžio 31 d.)

Mokytojai/dėstytojai gali atsiųsti vieną ar daugiau grupinių darbų. Jie bus vertinami kaip kolektyvinio darbo rezultatas ir apdovanojami atsižvelgiant į poetinį turinį.

Geriausiam darbui bus suteikiamas 500 €. Mokytojas/dėstytojas privalės pasirinkti kartu su moksleiviais labdaros projektą, kuriam skirti laimėta suma.

Bus surašytas trijų geriausių mokyklų darbų sąrašas.

Visiems mokytojams/dėstytojams ei klasėms, dalyvavusiems konkurse, bus suteikiamas dalyvavimo sertifikatas.

Mokyklos turi atsiųsti savo darbų kopiją į: Gabriella Valera Gruber, Via Mateotti 21, 34138 Trieste.Italia Prašome nurodyti:

Mokyklos pavadinimą, klasę, mokyklos adresą (gatvę, namo numerį, miestą), mokyklos telefoną, faksą, el. pašto adresą, atsakingo mokytojo/dėstytojo vardą ir pavardę, jo telefoną ir el. pašto adresą.

Prašome darbus siųsti taip pat el. paštu į castelloduinopoesia@gmail.com.

 

LAIMĖTOJŲ SĄRAŠO PASKELBIMAS

Laimėtojų ir geriausių darbų autorių sąrašas bus paskelbtas konkurso internetiniame puslapyje (www.castellodiduinopoesia.org).

Su laimėtojais ir geriausių darbų autoriais bus susisiekiama el. paštu, paprastu paštu ar telefonu.

Apdovanojimas įvyks d. Duino miesto pilyje.

Apdovanojimo ceremonija įvyks 2020 m. kovo 29 d. Duino miesto pilyje.

 

 

Dalyviai priima visas taisykles, kurios nurodytos šiame skelbime.

 

 

1-OJO IR 2-OJO SKYRIAUS DALYVIO ANKETA

(UŽPILDYTI ANGLŲ K.)

 

First Name                                               Family name

Date of brith

Addresse                                                                                        Number

Post Code                         Town

Phone                                                                                     E- Mail

Nationality                                           Title of the poem

 

 

DEKLARACIJA

I declare that the poem…. (Title)….is my original work, has never been prized and is unpublished.

I give my permission to its possible publication and presentation to the general audience

I declare that I have not / I have (please choose one or the other option) subscribed to SIAE nor to any other similar Societies, which protect copyrights.

 

 

 

3-OJO SKYRIAUS DALYVIŲ ANKETA

(UŽPILDYTI ANGLŲ K.)

 

 

School                                               Class                                      Address

Tel.                                                     Fax.                                        E-mail

Teacher‘s name                                                                     Teacher‘s telephone and e-mail

 

Dalyviai sutaria, kad jų asmeniniai duomenys būtų naudojami konkurso poreikiams ir publikacijoms taip, kaip numatyta įst. Nr. 675/96. Dalyviai turi taip pat teisę prašyti, kad jų duomenys būtų ištrinti nuo duomenų bazės.

Informacija: G. Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138 Trieste (Italija); castelloduinopoesia@gmail.com Tel. 040 638787.

 

Apdovanojimo ceremonija įvyks 2020 m. kovo 29 d. Duino miesto pilyje.