Marta Rzepecka

Marta Rzepecka
GŁOSY MOJEGO WNĘTRZA


Po środku ciemności
w niedalekiej przeszłości
wśród szumu drzew
stoję sama, niezapomniana…
Wewnątrz rozgrywa się walka –
siły zła i dobra walczą o moją duszę…
Czuję, jak mnie dręczą, szarpią
i rozrywają te moce nie czyste.
Słyszę namowę do pójścia ku nim.
Już powoli im zawierzam, ufam,
stawiam pierwszy krok w ich stronę…
Aż tu nagle staje przede mną
moc niewidzialna jak powietrze,
silna jak wiatr i dobra jak Bóg.
Zatrzymuje mnie słowami nadziei
na lepsze jutro, daje do wyboru
dwie drogi, ale przypomina, że
jedna jest dobra, a druga zła.
Prosi o moją decyzje,
lecz nie naciska…
A ja nadal stoję sama,
po środku ciemności,
w niedalekiej przeszłości,
wśród szumu drzew rozdarta na dwie części.
Aż w końcu wybieram:
dobro dla serca i zło dla duszy.
Szatan opętał ją; nie pozwolił się
wyrwać spod jego czarnych skrzydeł
i kazał pójść za sobą…
Odeszłam sama, dziś zapomniana.
MY INSIDE VOICES


In the middle of the darkness
in the recent past
among hum of trees
standing alone, unforgettable…
Inside me there is playing off a fight
good and evil powers are struggling for my soul
I’m feeling how they are tormenting me,
jerking and tearing these strengths impure.
Can hear the urge to go towards them.
I’ve already confided in them, trust,
my first step towards them.
And suddenly in front of me there appears
the invisible might like air,
strong like wind and good like God.
It’s stopping me with the words of hope
for “better tomorrow” it’s giving me optional
two ways but reminds that
the one is good and the other is bad.
It asks me to make my decision
but doesn’t pressure…
And I’m still standing alone
in the middle of the darkness
in the recent past
among hum of trees, torn into two (parts).
And in the end I choose:
good for my heart and evil for my soul.
The Devil possessed it; didn’t let
go from under his black wings
and commanded to follow after him…
I left myself , forgotten today.

Share

Recommended Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.