Nemzetközi versίró pályázat- XVII

Határidő:

Deadlines section I : Individual  participation, 2020 November, 15th

   section II : Theater dialogue or monologue, 2020 December, 10th

             Section III: School and collective projects, 2020 December, 31st  

Részvételi feltételek

 • A pályázaton 31 év alatti fiatalok vehetnek részt.
 • A részvétel ingyenes.

Az idei téma:

Theme of the XVI Edition

“HOMO FABER: FREEDOM AND DESTINY”

Man and Creation: since mankind has assumed the characteristics indicated by the classification of “homo faber”, women and men with their creativity, capacity and intelligence have shaped a world in which they express their freedom, which however sometimes made them slaves of an unwanted destiny.

And poetry with its song of grace or despair is part of this extraordinary story and reflects it.

Beyond these suggestions, the subject can be treated absolutely free according to personal inspiration

One may participate in one or more sections

A téma teljesen szabadon kezelhető

 • A pályázatot két kategóriában hirdetjük meg; egyszerre mindkettőben is lehet indulni.
 1. Pályázati kategória: KIADATLAN KÖLTEMÉNY

Egy eddig kiadatlan és díjban nem részesült költemény (legfeljebb 35 sor).

A versek elbírálása a pályázó nyelvén, tehát eredeti nyelven is történik, amennyiben a pályázó olasz, angol, francia vagy eszperantó nyelvű fordítást is mellékel. Olasz nyelvű versnél angol fordítás nem kötelező, de szívesen vesszük.

A költemény beküldési határideje: 2020, November 15. A pályamű beküldhető:

a) filling in the form :

  or

  b) levélben az alábbi postacímre:

  Gabriella Valera Gruber,  Via Matteotti 21,  34138 Trieste,Italia Olaszország.

  A borítéknak tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött és aláírt részvételi lapot. Határidőnek a postabélyegző kelte számít; újabb pályaműveket semmiképp nem fogadunk el, miután a bíráló bizottság megkezdte munkáját.

  DÍJAK:

  • Első, második és harmadik díj: egyenként egyaránt 1000, 750, 500 euró.
  • Az olasz államelnök által adományozott emlékérem.
  • A pályázat a “Poesia e Solidarietà” (Költészet és Szolidaritás) nevű egyesület tevékenységének része, és annak szolidaritási programjaihoz kapcsolódik. A díjazottak kötelesek díjuk egy részét (200, 150, 100 euró) egy általuk meghatározott szolidaritási projektnek adományozni.

  A díjazott költemények, illetve a bíráló bizottság által legjobbnak ítélt pályamunkák olasz-angol kétnyelvű kiadásban megjelennek a pályázat szponzoránál, az olasz Battello Stampatore, Trieste, Italy, és a művekből eredeti nyelvű hangfelvétel (DVD) is készül. A könyv kiadásából származó bevételt a háborús gyermekáldozatok megsegítésére létrehozott The proceeds of the sales will be devoted to a humanitarian project.

  .     A legjobb 16 év alatti szerző költeménye Sergio Penco emléklemezben részesül.

  • A legfigyelemreméltóbb művek dicséretet és emlékkupát kapnak.
  • Dicséretben és kisebb díjakban részesülnek a 16 év alatti szerzők legjobb munkái is.
  1. Pályázati kategória: SZÍNDARAB (Monológ/Dialog vagy két szereplő párbeszéde)

  A pályaművek maximális hosszúsága: 5 oldal (oldalanként legfeljebb 10000 betűhely). ENNEL HOSSZABB SZÖVEGET A ZSÜRI NEM FOGAD EL.

  A nem olasz nyelven született pályaműveket jó olaszságú fordításban is be kell nyújtani. Az elbírálás az olasz szöveg alapjan történik, hiszen eredeti nyelven ez nem minden esetben lenne lehetséges.

  A színmű beküldési határideje: 2020, December 10. A pályamű beküldhető:

  1. e-mailen, erre a címre:castelloduinopoesia@gmail.com azüzenetnek tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött részvételi lapot (ld.alább); a költemény maga “word” vagy “rtf” csatolmányként küldendő (más formátumot nem tudunk elfogadni).
  2. levélben az alábbi postacímre:

  Gabriella Valera Gruber,  Via Matteotti 21,  34138 Trieste,Italia Olaszország.

  A borítéknak tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött és aláírt részvételi lapot. Határidőnek a postabélyegző kelte számít; újabb pályaműveket semmiképp nem fogadunk el, miután a bíráló bizottság megkezdte munkáját.

   DÍJAK:    Deadline 2020, December 31

  • Első, második és harmadik díj: emlékkupa, emléklemez.
  • Dicséret
  • A díjazott és a dicséretben részesült pályamunkákat a verseny díjátado ünnepségen felolvassá

  Részvételi lap

  (mindkét műnemhez)

  KERESZTNÉV

  VEZETÉKNÉV

  Születési hely és év

  Utca                                                         Házszám

  Irányítószám                                Település                                             Megye/Ország

  Telefonszám

  E-mail cím                                        Állampolgárság

  A mű címe:

  Kijelentem, hogy a …. c. vers/színdarab, mellyel a „Castello di Duino”  versíró pályázaton részt veszek, saját művem, továbbá, hogy a művet nem adták ki, és semmilyen díjban nem részesült. Engedélyezem a mű esetleges publikálását vagy nyilvános előadását.

  Tagja vagyok / nem vagyok valamely szerzői jogvédő egyesületnek (húzza át a nem megfelelőt).

  Dátum:……………

  KÜLÖN SZABÁLYOK ISKOLÁK SZÁMÁRA

   A pályázatra tanárok is küldhetnek be csoportmunkában (több diák együtt, egy egész osztály, több osztály együtt) készült pályaműveket. Ezeket a zsüri kollektív pályaműként bírálja el, és azt értékeli, hogy mennyire sikerült a tanulóknak a pedagógus ösztönzésére költői szövegeket létrehozniuk.

  A legkiválóbb iskola 500 eurós jutalomban részesül, amelyet a nyertes iskola a diákok által kiválasztott szolidaritási projektnek adományoz.

  Három további iskola különdíjban részesül.

  Minden résztvevő tanár és osztály emléklapot kap.

  Az iskola a pályaművet három példányban az alábbi címre küldje el levélben:

  Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138 Trieste,Italia Olaszország,

  a következő adatokkal együtt:

  Az iskola neve :                                                         Osztály:

  Az iskola teljes postacíme (utca, házszám, város, megye, ország, postai irányítószám)

  Iskolai telefon és fax              Az iskola e-mailje

  A felelős tanár teljes neve, telefonszáma és e–mailje

  Dátum, aláírás

  Kérjük, ezeket az adatokat e-mailen küldje meg ide is:  castelloduinopoesia@gmail.com

  AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE

  A nyertesek és a döntőbe kerültek névsora itt fog megjelenni: www.castellodiduinopoesia.org.

  Az érintettek e-mailen, levélben vagy telefonon kapnak értesítést.

  A díjátadó ünnepségre 21, March 2021-én, a duinói kastély nagytermében kerül sor.

  LÁSD:   http://www.castellodiduinopoesia.org/