Concursul Internaţional de Poezie și Teatru,Ediţia a XVII-a

Scadenţe:

SECŢIUNE I – POEZIE INEDITĂ: 15 Noiembrie 2020

SECŢIUNE II – TEATRU (DIALOG/MONOLOG): 10 Decembrie 2020

SECŢIUNE III – PROIECTE SCOLARE: 31 Decembrie 2020

Condiţii de participare

 • Participarea la concurs este rezervată tinerilor până la vârsta de 31 de ani
 • Participarea este gratuită

Tema Ediţiei a XVII-a a concursului este:

“There, where music is born”

Where does music originate? In the soul of man, in the spirit of peoples, in the rhythm of time and nature, in the song of birds? What happens when music is born, right there in those places where it is born?

The topic “music”  is just a suggestion that can be poetically elaborated according to the inspiration and sensitivity of the individual authors!

Dincolo de aceste sugestii, tema poate fi tratată liber în funcție de inspirație personală.

 • Participarea este admisă la una sau mai multe secţiuni

SECŢIUNE I: POEZIE INEDITĂ

Scadenţa: 15 Noiembrie 2020

O poezie (maxim 35 de versuri) care nu a fost publicată şi premiată niciodată.

Poeziile vor fi evaluate şi în limba maternă a concurenţilor, cu condiţia să fie însoţite de o traducere în limba engleză, franceză sau italiană. Pentru poeziile scrise în limba italiană este binevenită, dar nu obligatorie, traducerea în engleză.

 • Poeziile trebuie să parvină:
 1. Or filling in the form:

  1. sau prin poşta normală: destinatar Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21 I- 34138 Trieste – Italia.

  Datele personale ale autorului vor fi declarate în formularul de partecipare (conform modelului de mai jos) completat şi semnat. Se va lua în considerare data expedierii, marcată de ştampila poştei, dar niciun text nu va mai fi acceptat din momentul în care juriul va fi început selecţia. 

  Premii:

  • Premiile I, II şi III constau în 1000, 750, 500 € fiecare.
  • Medalia conferită de Preşedenţia Republicii Italiene / sau premiul special al Juriului
  • Concursul este una din activităţile promovate de Asociaţia „Poesia e Solidarietà” şi este legat de proiecte umanitare. Câştigătorii sunt obligaţi să acorde o parte din premiu (200, 150, 100 €) unui scop umanitar la alegerea lor.
  • Placheta „Sergio Penco”: celei mai bune poezii al cărei autor are „sub 16 ani”.
  • Poeziile premiate şi recomandate de juriu vor fi publicate în ediţie bilingvă (italiană şi engleză) de Battello Stampatore, Trieste, Italy. Vor fi de altfel înregistrate în limba originală pe DVD. Încasările provenite din vânzarea cărţii vor fi donate la un proiect umanitar.
  • Recomandări speciale şi premii mai mici vor fi acordate celor mai bune poezii ce aparţin tinerilor sub 16 ani.

  SECŢIUNE II: TEATRU (MONOLOG SAU DIALOG între 2 personaje)                    

  Scadenţa: 10 Decembrie 2020

  Se participă trimitând un text de teatru de maxim 5 pagini cu 10000 de semne. TEXTE MAI LUNGI NU VOR FI ACCEPTATE.

  Textele TREBUIE să fie însoţite în mod obligatoriu de o TRADUCERE EXCELENTĂ în limba ITALIANĂ. Textele vor fi evaluate în traducere, NU vor putea fi evaluate în limba originală.

  1. prin poştă electronică pe adresa castelloduinopoesia@gmail.com ca attachment în format .word sau .rtf.

  Mesajul e-mail trebuie să conţină şi formularul de participare completat în mod adecvat conform modelului de mai jos.

  • sau prin poştă normală: destinatar Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21 I- 34138 Trieste – Italia.

  Datele personale ale autorului vor fi declarate în formularul de partecipare (conform modelului de mai jos) completat şi semnat. Se va lua în considerare data expedierii, marcată de ştampila poştei, dar niciun text nu va mai fi acceptat din momentul în care juriul va fi început selecţia. 

  Premii

  • Premiile I, II şi III: Publicarea, cupă sau plachetă personalizata.
  • Recomandări de merit.
  • Operele premiate şi selecţionate vor fi reprezentate pe scenă într-un teatru important din oraş în cursul manifestărilor de premiere a concursului.

  SECŢIUNE III: PROIECTE ȘCOLARE SAU PROIECTE COLECTIVE                  

  Scadenţa: 31 Decembrie 2020

  Profesorii pot trimite rodul (una sau mai multe compoziţii) unei activităţii colective (al unui grup de elevi, al întregii clase sau al mai multor clase). Aceste compoziţii vor fi luate în considerare ca produs colectiv şi premiate pentru capacitatea lor de a stimula elevii în domeniul scrierii poetice.

  La cel mai bun proiect i se acordă un premiu de 500 €, cu obligaţia de a alege, împreună cu elevii partecipanţi, un proiect de solidaritate căruia i se va destina suma câştigată.

  Altor trei şcoli li se vor acorda o menţiune specială.

  Tuturor profesorilor şi tuturor claselor li se va trimite un atestat de participare.

  Şcolile trebuie să trimită compoziţiile în trei exemplare, prin poştă: destinatar Gabriella Valera, Via Matteotti 21, 34138 Trieste, Italia  indicând următoarele date:

  Şcoala                  Clasa                 Adresa completă a şcolii (Strada, Nr., Cod poştal, Oraş)      

  Nr de telefon al şcolii          Nr. de fax al şcolii           Adresa e-mail a şcolii     

  Profesorul responsabil de proiect (Nume şi Prenume)       

  Nr de telefon şi adresa e-mail ale profesorului (sau ale referentului)

  Expedierea aceloraşi materiale şi prin poşta electronică pe adresa castelloduinopoesia@gmail.com este binevenită

  PUBLICAREA CLASAMENTULUI

  Clasamentul câştigătorilor şi finaliştilor va fi publicat pe site-ul concursului www.castellodiduinopoesia.org

  Câştigătorii şi finaliştii vor fi înştiinţaţi prin poştă electronică, telefon şi poştă normală.

  Ceremonia de premiere se va desfăşura pe data de 21 Martie 2021  Duino.

   Formular de participare (pentru secţiunile poezie şi teatru)

  Prenume                                    Nume                                        Data naşterii           

  Strada                                        Nr.                                             Codul poştal                           

  Oraş                                           Judeţ                                          Telefon            

  Adresa e-mail          

  Cetăţenia                                   Titlul compoziţiei

  Declaraţii:

  Declar că compoziţia (titlu) …, cu care particip la Concursul Internaţional „Castello di Duino” este propria mea creaţie originală, care nu a fost publicată şi premiată niciodată. Sunt de acord cu eventuala publicare sau prezentare ei în public.

  Declar că sunt/ nu sunt (alegeţi opţiunea potrivită) membru înscris la SIAE (Societatea Italiană de Autori și Editori) sau la o altă asociaţie similară pentru protejarea drepturilor de autor.