Razpis za XVI. izvedbo

Razpis za XVI. izvedbo 2020

Rok:

Sekcija I : 30. november 2019

Sekcija II (Teater: monolog ili dialog): 10. december 2019

Šolske skupine 31. december 2019

 

SPLOŠNA PRAVILA

 

Ø      Natečaj je namenjen mladim do 31. leta starosti.

Ø      Udeležba je brezplačna.

 

Tema XVI. izvedbe 2020 je:

HOMO FABER: svoboda in usoda”

Človek in izum: Od kar so začeli poimenovati človeka “homo faber”, so si ljudje s svojo kreativnostjo, zmogljivostjo in zvitostjo ustvarili svet, v katerem izražajo svojo svobodo, ki jih pa je včasih zatrla z nezaželeno usodo. Pešnistvo s prizvokom milosti oziroma obupanja je del te izjemne zgodbe, kar tudi odraža. Ne glede katerih koli uplivov, se s temo lahko prosto poigramo po lastnem želji.

 

 • Kandidati lahko predložijo dela za eno ali obe spodaj navedeni sekciji:

 

 1. SEKCIJA: NEOBJAVLJENA PESEM

 

1 neobjavljena in nenagrajena pesem (največ 35 verzov).

Pesmi bodo ocenjene tudi v izvirnem jeziku kandidatov, pod pogojem, da je izvirniku priložen prevod v angleščino, francoščino ali italijanščino. Za pesmi v italijanskem jeziku je zaželen, vendar neobvezen, prevod v angleščino.

 

 • Rok za oddajo pesmi se izteče november 2019.

 

 1. a) po elektronski pošti na naslov castelloduinopoesia@gmail.com, v priponki v word ali rtf formatu (drugačen format je lahko vzrok za izločitev iz natečaja).

Elektronsko sporočilo mora vsebovati ustrezno izpolnjeno spodaj priloženo prijavnico.

 

Ali:

ali

 1. b) po navadni pošti na naslov Gabriella Valera Gruber, Via/Ulica Matteotti 21 I- 34138 Trieste/Trst – Italia/Italija. Anagrafske podatke avtorja je potrebno navesti v ustrezno izpolnjeni in podpisani spodaj priloženi prijavnici. Kot dokazilo o pravočasni oddaji velja datum poštnega žiga, vendar po začetku ocenjevalnih del žirije ne bo več mogoče sprejeti nobenega besedila.

 

Nagrade:

 • Prva, druga in tretja nagrada v znesku 1000, 750, 500 € vsaka
 • Odličje Predsednika Republike Italije/ or a Jury Special Prize for a poem with a particular social-humanitarian value
 • Natečaj, ki sodi v sklop dejavnosti Združenja “Poesia e Solidarietà” (Poezija in solidarnost), je povezan s humanitarnimi projekti, zato je za zmagovalce obvezna namemba deleža nagrade (€200, 150, 100) osebno izbrani humanitarni dejavnosti.
 • Priporočilo za objavo in pokali za druge pesmi, vredne pohvale.
 • Plaketa Sergio Penco za najboljšo pesem mladega avtorja do 16. leta starosti.

Ø      Pesmi, ki bodo prejele nagrade ali priznanja žirije, bo sponzor natečaja, založnik Battello Stampatore, Trieste, Italy, objavil v dvojezični italijansko-angleški knjižni izdaji. Pesmi bodo tudi posnete na zgoščenko v izvirnem jeziku. Iztržek od prodaje knjige bo namenjen The proceeds of the sales will be devoted to a humanitarian project.

.Najboljšim pesmim mladih avtorjev do 16. leta starosti so namenjena posebna priznanja in manjše nagrade.

 

 1. SEKCIJA: DRAMSKO BESEDILO (monolog ali dialog med 2 likoma) Deadline 10 December, 2019

 

Kandidati morajo predložiti dramsko besedilo, ki ne presega 5 avtorskih strani z 10.000 znaki. DALJŠIH BESEDIL NE BO MOGOČE UPOŠTEVATI.

 

Dramskim besedilom MORA biti obvezno priložen ODLIČEN PREVOD V ITALIJANSKI JEZIK. Besedil namreč NE bo mogoče ocenjevati v izvirniku, zato bodo ocenjena v prevedeni različici.

 

 1. a)po elektronski pošti na naslov castelloduinopoesia@gmail.com, v priponki v word ali rtf formatu (drugačen format je lahko vzrok za izločitev iz natečaja).

Elektronsko sporočilo mora vsebovati ustrezno izpolnjeno spodaj priloženo prijavnico.

 

 1. b) ali po navadni pošti na naslov Gabriella Valera Gruber, Via/Ulica Matteotti 21 I- 34138 Trieste/Trst – Italia/Italija. Anagrafske podatke avtorja je potrebno navesti v ustrezno izpolnjeni in podpisani priloženi prijavnici. Kot dokazilo o pravočasni oddaji velja datum poštnega žiga, vendar po začetku ocenjevalnih del žirije ne bo več mogoče sprejeti nobenega besedila.

 

Nagrade

 Prva, druga in tretja nagrada: personaliziran pokal ali plaketa

 • Priznanja žirije
 • Nagrajena in izbrana dela bodo z odrskim branjem predstavljena v pomembnem tržaškem gledališču med prireditvami, ki bodo spremljale podelitev nagrad.

 Prijavnica (za pesniško in dramsko sekcijo)

 

Ime                                         Priimek                       Datum rojstva

Ulica                                       Številka                      Poštna številka

Mesto                                     Pokrajina                    Telefon

Elektronska pošta

Državljanstvo                         Naslov dela

 

Izjave: Izjavljam, da je pesem… (naslov pesmi)……., s katero se prijavljam na mednarodni natečaj Devinski grad, moje izvirno delo, neobjavljeno in nenagrajeno. Dovoljujem morebitno objavo dela ali njegovo javno predstavitev.

Izjavljam, da sem/nisem (izbrati ustrezno opcijo) član Italijanske družbe avtorjev in založnikov SIAE ali drugega sorodnega organa za zaščito avtorskih pravic.

 

Posebna pravila za šolske ustanove (Rok 31. december 2019)

 

Učitelji lahko predložijo enega ali več skupinskih izdelkov, ki naj bodo sad dela manjših skupin dijakov, vseh dijakov enega razreda ali dijakov več razredov.

Ta dela bodo ocenjena kot skupinski izdelki. Nagrajena bodo dela, v katerih je najučinkovitejše dokazana sposobnost spodbujanja dijakov k pisanju pesmi.

 

Najbolje uvrščena šola bo prejela nagrado v znesku 500 € z zavezo, da prejeti znesek nameni humanitarnemu projektu, izbranemu skupaj s sodelujočimi dijaki.

 

Najbolje uvrščene šole bodo prejele posebno priznanje.

NAGRAJEVANJU TER PODELJEVANJU PRIZNANJ ŠOLSKIM SKUPINAM, KI BODO PRIŠLE V TRST, BO POSVEČEN EN CEL DAN. NA TAK NAČIN BODO VSI UČITELJI IMELI MOŽNOST, DA PREDSTAVIJO SVOJE PROJEKTE, UČENCI OZ. DIJAKI PA BODO LAHKO JAVNO PREBRALI SVOJE PESMI.

 

MED NAGRAJEVANJEM V DEVINSKEM GRADU BO UČITELJEM PODELJENO URADNO PRIZNANJE.

Vsi učitelji in razredi bodo prejeli potrdilo o udeležbi.

Šolske ustanove morajo izdelke v treh izvodih poslati po navadni pošti na naslov: Gabriella Valera, Via/Ulica Matteotti 21, 34138 Trieste/Trst, Italija z navedbo naslednjih podatkov:

Šolska ustanova                                                         Razred

Popolni naslov šole (ulica, številka, mesto, pokrajina, poštna številka)

Telefon šole                            Faks šole                     Elektronska pošta šole

Odgovorni učitelj (ime in priimek)

Telefonska številka in elektronska pošta učitelja (ali referenta)

 

Zaželena je tudi dostava istega gradiva na naslov elektronske pošte castelloduinopoesia@gmail.com 

 

OBJAVA LESTVICE

 

Lestvica zmagovalcev in finalistov bo objavljena na spletni strani natečaja www.castellodiduinopoesia.org.

Zmagovalci in finalisti bodo o uvrstitvi obveščeni po elektronski pošti, telefonu ali navadni pošti.

Nagrajevanje bo potekalo 29. Marec 2020 na Devinskem gradu.