Razpis za XVII. izvedbo

Rok:

Sekcija I : 15. november 2020

Sekcija II (Teater: monolog ili dialog): 10. december 2020

Šolske skupine 31. december 2020

SPLOŠNA PRAVILA

 

      Natečaj je namenjen mladim do 31. leta starosti.

      Udeležba je brezplačna.

Tema XVII izvedbe je:

“There…, where music is born”

Where does music originate? In the soul of man, in the spirit of peoples, in the rhythm of time and nature, in the song of birds? What happens when music is born, right there in those places where it is born?

The topic “music”  is just a suggestion that can be poetically elaborated according to the inspiration and sensitivity of the individual authors!

 • Kandidati lahko predložijo dela za eno ali obe spodaj navedeni sekciji:
 1. SEKCIJA: NEOBJAVLJENA PESEM

1 neobjavljena in nenagrajena pesem (največ 35 verzov).

Pesmi bodo ocenjene tudi v izvirnem jeziku kandidatov, pod pogojem, da je izvirniku priložen prevod v angleščino, francoščino ali italijanščino. Za pesmi v italijanskem jeziku je zaželen, vendar neobvezen, prevod v angleščino.

 • Rok za oddajo pesmi se izteče 15. november 2020.

a) Filling in the form

  b) po navadni pošti na naslov Gabriella Valera Gruber, Via/Ulica Matteotti 21 I- 34138 Trieste/Trst – Italia/Italija. Anagrafske podatke avtorja je potrebno navesti v ustrezno izpolnjeni in podpisani spodaj priloženi prijavnici. Kot dokazilo o pravočasni oddaji velja datum poštnega žiga, vendar po začetku ocenjevalnih del žirije ne bo več mogoče sprejeti nobenega besedila.

  Nagrade:

  • Prva, druga in tretja nagrada v znesku 1000, 750, 500 € vsaka
  • Odličje Predsednika Republike Italije/ or a Jury Special Prize for a poem with a particular social-humanitarian value
  • Natečaj, ki sodi v sklop dejavnosti Združenja “Poesia e Solidarietà” (Poezija in solidarnost), je povezan s humanitarnimi projekti, zato je za zmagovalce obvezna namemba deleža nagrade (€200, 150, 100) osebno izbrani humanitarni dejavnosti.
  • Priporočilo za objavo in pokali za druge pesmi, vredne pohvale.
  • Plaketa Sergio Penco za najboljšo pesem mladega avtorja do 16. leta starosti.

        Pesmi, ki bodo prejele nagrade ali priznanja žirije, bo sponzor natečaja, založnik Battello Stampatore, Trieste, Italy, objavil v dvojezični italijansko-angleški knjižni izdaji. Pesmi bodo tudi posnete na zgoščenko v izvirnem jeziku. Iztržek od prodaje knjige bo namenjen The proceeds of the sales will be devoted to a humanitarian project.

  Najboljšim pesmim mladih avtorjev do 16. leta starosti so namenjena posebna priznanja in manjše nagrade.

  II. SEKCIJA: DRAMSKO BESEDILO (monolog ali dialog med 2 likoma) Deadline 10 December, 2020

   

  Kandidati morajo predložiti dramsko besedilo, ki ne presega 5 avtorskih strani z 10.000 znaki. DALJŠIH BESEDIL NE BO MOGOČE UPOŠTEVATI.

  Dramskim besedilom MORA biti obvezno priložen ODLIČEN PREVOD V ITALIJANSKI JEZIK. Besedil namreč NE bo mogoče ocenjevati v izvirniku, zato bodo ocenjena v prevedeni različici.

  1. a)po elektronski pošti na naslov castelloduinopoesia@gmail.com, v priponki v word ali rtf formatu (drugačen format je lahko vzrok za izločitev iz natečaja).

  Elektronsko sporočilo mora vsebovati ustrezno izpolnjeno spodaj priloženo prijavnico.

  1. b) ali po navadni pošti na naslov Gabriella Valera Gruber, Via/Ulica Matteotti 21 I- 34138 Trieste/Trst – Italia/Italija. Anagrafske podatke avtorja je potrebno navesti v ustrezno izpolnjeni in podpisani priloženi prijavnici. Kot dokazilo o pravočasni oddaji velja datum poštnega žiga, vendar po začetku ocenjevalnih del žirije ne bo več mogoče sprejeti nobenega besedila.

   Nagrade

   Prva, druga in tretja nagrada: personaliziran pokal ali plaketa

  • Priznanja žirije
  • Nagrajena in izbrana dela bodo z odrskim branjem predstavljena v pomembnem tržaškem gledališču med prireditvami, ki bodo spremljale podelitev nagrad.

  Prijavnica (za pesniško in dramsko sekcijo)

  Ime                                         Priimek                       Datum rojstva

  Ulica                                       Številka                       Poštna številka

  Mesto                                     Pokrajina                    Telefon

  Elektronska pošta

  Državljanstvo                         Naslov dela

  Izjave: Izjavljam, da je pesem… (naslov pesmi)……., s katero se prijavljam na mednarodni natečaj Devinski grad, moje izvirno delo, neobjavljeno in nenagrajeno. Dovoljujem morebitno objavo dela ali njegovo javno predstavitev.

  Izjavljam, da sem/nisem (izbrati ustrezno opcijo) član Italijanske družbe avtorjev in založnikov SIAE ali drugega sorodnega organa za zaščito avtorskih pravic.

  III. Posebna pravila za šolske ustanove  (Rok 31. december 2020)

  Učitelji lahko predložijo enega ali več skupinskih izdelkov, ki naj bodo sad dela manjših skupin dijakov, vseh dijakov enega razreda ali dijakov več razredov.

  Ta dela bodo ocenjena kot skupinski izdelki. Nagrajena bodo dela, v katerih je najučinkovitejše dokazana sposobnost spodbujanja dijakov k pisanju pesmi.

  Najbolje uvrščena šola bo prejela nagrado v znesku 500 € z zavezo, da prejeti znesek nameni humanitarnemu projektu, izbranemu skupaj s sodelujočimi dijaki.

  Najbolje uvrščene šole bodo prejele posebno priznanje.

  NAGRAJEVANJU TER PODELJEVANJU PRIZNANJ ŠOLSKIM SKUPINAM, KI BODO PRIŠLE V TRST,  BO POSVEČEN EN CEL DAN. NA TAK NAČIN BODO VSI UČITELJI IMELI MOŽNOST, DA PREDSTAVIJO SVOJE PROJEKTE, UČENCI OZ. DIJAKI PA BODO LAHKO JAVNO PREBRALI SVOJE PESMI.

  MED NAGRAJEVANJEM V DEVINSKEM GRADU BO UČITELJEM PODELJENO URADNO PRIZNANJE.

  Vsi učitelji in razredi bodo prejeli potrdilo o udeležbi.

  Šolske ustanove morajo izdelke v treh izvodih poslati po navadni pošti na naslov: Gabriella Valera, Via/Ulica Matteotti 21, 34138 Trieste/Trst, Italija z navedbo naslednjih podatkov:

  Šolska ustanova                                                         Razred

  Popolni naslov šole (ulica, številka, mesto, pokrajina, poštna številka)

  Telefon šole                           Faks šole                    Elektronska pošta šole

  Odgovorni učitelj (ime in priimek)

  Telefonska številka in elektronska pošta učitelja (ali referenta)

  Zaželena je tudi dostava istega gradiva na naslov elektronske pošte castelloduinopoesia@gmail.com 

  OBJAVA LESTVICE

  Lestvica zmagovalcev in finalistov bo objavljena na spletni strani natečaja www.castellodiduinopoesia.org.

  Zmagovalci in finalisti bodo o uvrstitvi obveščeni po elektronski pošti, telefonu ali navadni pošti.

  Nagrajevanje bo potekalo 21. Marec 2021 na Duino.