Międzynarodowy konkurs poetycki Castello Di Duino- XVI Edycja

Międzynarodowy konkurs poetycki Castello Di Duino – XVI Edycja-2020

Termin nadsyłania prac:

 • 30 November 2019: sekcja I
 • 10 December 2019: sekcja II (Monolog/Dialog Theater)
 • 31 December 2019: dla szkół

ZASADY OGÓLNE:

 

Ø      Konkurs jest otwarty dla młodych osób poniżej 31 roku życia.

Ø      Udział w konkursie jest bezpłatny.

Ø Konkurs jest tematyczny.

 

Theme of the XVI Edition

 

“HOMO FABER: FREEDOM AND DESTINY”

 

Man and Creation: since mankind has assumed the characteristics indicated by the classification of “homo faber”, women and men with their creativity, capacity and intelligence have shaped a world in which they express their freedom, which however sometimes made them slaves of an unwanted destiny.

And poetry with its song of grace or despair is part of this extraordinary story and reflects it.

Beyond these suggestions, the subject can be treated absolutely free according to personal inspiration

One may participate in one or more sections

 

Proponowany temat może być podjęty w sposób absolutnie wolny, poprzez metafory i fantazję.)

Ø Możliwy jest udział w jednej lub w obu z poniższych sekcji:

 

 1. SEKCJA NIEPUBLIKOWANEJ POEZJI

 

 • Uczestnicy przysyłają maksymalnie jeden, wcześniej niepublikowany, nienagradzany wiersz (maksymalnie 35 wersów).
 • Wiersze będą przyjmowane w języku macierzystym autorów. Wymagane jest jednak tłumaczenie na angielski lub francuski i/lub włoski.
 • Jury składa się z poetów i krytyków literackich, którzy w miarę swoich możliwości i kompetencji językowych, ocenią wiersze w języku oryginalnym.
 • Wiersze muszą dotrzeć przed 30 November 2019 roku, poprzez jeden z dwóch sposobów:

 

a) Drogą elektroniczną (preferowane) na castelloduinopoesia@gmail.com

Prosimy o przysłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego w treści wiadomości oraz

wiersz w załączniku w formacie word lub rft.

or

b) filling in the form (your poem in original Language):

or

c)     Pocztą  na adres:

 

Prof. Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138, Trieste (Italy)

 

Bierzemy pod uwagę datę stempla pocztowego, ale żaden wiersz, który dotrze po rozpoczęciu procesu oceniania nadesłanych prac (wkrótce po terminie składania) nie będzie brany pod uwagę.

Nagrody:

 • Pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce: nagroda w wysokości 1000, 750, 500 €. Zgodnie z celem konkursu, aby łączyć solidarność i poezję, zwycięzcy przekażą część nagrody na wybrany cel humanitarny (200, 150, 100 €).
 • Medal prezydenta Republiki Włoskiej/ or a Jury Special Prize for a poem with a particular social-humanitarian value dla autora wiersza o wyjątkowych walorach społecznych i humanitarnych.
 • “Sergio Penco” tabliczka dla najlepszego wiersza “do lat 16”
 • Puchary i inne pomniejsze nagrody dla innych wartych uznania wierszy.

Ø    Wiersze zwycięzców a także wybór najlepszej poezji zostanie bezpłatnie wydany przez “ Battello Stampatore, Trieste, Italy)  w tłumaczeniach na włoski i angielski wraz z płytą DVD z wierszami w oryginałach. Zyski ze sprzedaży zostaną przekazane The proceeds of the sales will be devoted to a humanitarian project.).

Pomniejsze nagrody dla wartościowych wierszy poetów poniżej 16 la

 

 

II Sekcja teatru: monolog lub dialog między 2 osobami

Jeden niepublikowany i nienagradzany utwór dramatyczny (monolog lub dialog między dwoma osobami), max 5 stron (10000 znaków).

Wymagane jest dobre tłumaczenie na JĘZYK włoski. Prace nie będą ocenianie w orYginale, tylko w tłumaczeniu.

 

 • Prace muszą dotrzeć przed 2019 December, 10th

 

 1. a) Drogą elektroniczną (preferowane) na castelloduinopoesia@gmail.com

 

Prosimy o przysłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego w treści wiadomości oraz

utworów w załączniku w formacie word lub rft.

 

 1. b) Pocztą  na adres:

 

Prof. Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138, Trieste (Italy)

 

Bierzemy pod uwagę datę stempla pocztowego, ale żaden utwór, który dotrze po rozpoczęciu procesu oceniania nadesłanych prac (wkrótce po terminie składania) nie będzie brany pod uwagę.

 

Nagrody:

 

 • Pierwsze, drugie i trzecie miejsce: puchary i tabliczki imienne
 • Wyróżnienia
 • Najlepsze dramaty zostaną wystawione w Teatrze Miejskim w dzień ceremonii wręczenia nagród.

 

III. SEKCJA DLA SZKÓŁ: Specjalne zasady dla szkół  (deadline 31 December 2019)

Jury wyznaczy najlepsze Projekty Poetyckie prezentowane jako kolektywne prace danej szkoły (uczniów i nauczycieli):

 • Pierwsze miejsce: 500€, które zostaną przeznaczone na cel humanitarny wybrany przez uczniów i nauczycieli.
 • Inne pomniejsze nagrody.

 

Projekty muszą zostać wysłane w postaci 2 kopii drogą pocztową na adres:

 

 Prof. Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138, Trieste (Italy)

 

Bierzemy pod uwagę datę stempla pocztowego, ale żaden utwór, który dotrze po rozpoczęciu procesu oceniania nadesłanych prac (wkrótce po terminie składania) nie będzie brany pod uwagę.

Prosimy także o kopię elektroniczną na adres castelloduinopoesia@gmail.com

Do zgłoszeń, zarówno pocztowych jak i elektronicznych, prosimy dołączyć poniższy formularz zgłoszeniowy:

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (dla sekcji I i II.)

Imię ,

Nazwisko,

Data urodzenia,

Narodowość,

Adres,

Miasto,

Kraj,

Numer telefonu,

E-Mail,

Tytuł nadesłanej pracy,

 

Oświadczenie:

Niniejszym oświadczam że utwór ………………….. jest moją oryginalną pracą, nigdy nie był nagradzany i nigdy nie był publikowany.

Wyrażam zgodę na jego potencjalną publikację i publiczne przedstawienie.

Zaświadczam, że nie przynależę do SIAE ani do innych podobnych stowarzyszeń, które chronią prawa autorskie.

 

FROMULARZ ZGŁOSZENIOWY (dla szkół, sekcja III)

 

Imię nauczyciela,

Nazwisko nauczyciela,

Szkoła,

Lista uczestniczących uczniów

Adres szkoły

Miasto,

Kraj,

Numer telefonu,

E-Mail szkoły

E- Mail nauczyciela

Oświadczenie:

Niniejszym oświadczam, że utwór ………………….. jest moją oryginalną pracą, nigdy nie był nagradzany i nigdy nie był publikowany.

Wyrażam zgodę na jego potencjalną publikację i publiczne przedstawienie.

Zaświadczam, że nie przynależę do SIAE ani do innych podobnych stowarzyszeń, które chronią prawa autorskie.

 

Dodatkowe informacje:

Prof. Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138 Trieste, Italia. – Tel.0039 040 638787

E-Mail castelloduinopoesia@gmail.com

www.castellodiduinopoesia.org

 

The prise-giving ceremony will take place on March 29, 2020 in Duino Castle