XVI Internacia Konkurso pri Poezio “Kastelo de Duino”

16a  Internacia Konkurso pri Poezio Castello di Duino

 

Limdato: por la 1a kaj ° Branĉo: 30 November 2019

por la kaj la 2° Branĉo: 10 December 2019

                                       por lernejoj: 31 December, 2019

 

Ĝeneralaj reguloj

 • Dediĉita al junularo ĝis 31 jaroj
 • Senpaga partopreno
 • La konkurso estas laŭteme.
 • Oni povas partopreni en unu aŭ pliaj el la sekvantaj branĉoj :

 

 

 

Theme of the XVI Edition

 

“HOMO FABER: FREEDOM AND DESTINY”

 

Man and Creation: since mankind has assumed the characteristics indicated by the classification of “homo faber”, women and men with their creativity, capacity and intelligence have shaped a world in which they express their freedom, which however sometimes made them slaves of an unwanted destiny.

And poetry with its song of grace or despair is part of this extraordinary story and reflects it.

Beyond these suggestions, the subject can be treated absolutely free according to personal inspiration

 

 

 

One may participate in one or more sections

 

 

La temo povas esti tutlibere pritraktita ankaŭ pere de metaforoj kaj fantazioj.

 

1a Branĉo :  POEZIAĴO NEELDONITA

Oni partoprenas per unu poeziaĵo neeldonita kaj neniam premiita (maksimume 35 versoj).

La poeziaĵoj povas esti en la originala lingvo de la konkursanto sed devas esti akompanataj de ia traduko ĉu itale, ĉu angle, ĉu france, ĉu esperante, ĉu hispane.

Por la itallingvaj poeziaĵoj, la traduko en alian lingvon ne estas deviga, sed ja bonvena kaj en tiu ĉi kazo en la angla.

Internacia ĵurio, en kiu membriĝas poetoj kaj recenzistoj spertaj en multaj lingvoj, taksos la poeziaĵojn laŭeble en la originala lingvo sen detaloj pri la aŭtoroj garantiante tiamaniere senpartiecan juĝon.

 

La poeziaĵo devas atingi la ĵurion ĝis la 30a de Novembre 2019 per :

 1. elektronika poŝto al la adreso : castelloduinopoesia@gmail.com;

la mesaĝo devas enteni la aliĝilon kaj la deklarojn komplete plenigitajn (vidu sube), kaj  la poeziaĵon oni sendu kiel aldonitaĵon per “word” aŭ “rtf” (ne akceptataj aliaj formatoj).

 1. per ordinara poŝto al :

Gabriella Valera Gruber,  Via Matteotti 21,  34138 Trieste, Italia.

La letero devas enteni la aliĝilon kaj deklarojn komplete plenigitajn kaj subskribitan, krom la tekston de la poeziaĵon. Pri sendo-dato atestos la poŝta stampo, sed neniu verko estos akceptita post la eklaboro de la ĵurio.

 

 

PREMIOJ:

 • Unua, dua kaj tria premioj: ĉiu egala al € 1000, 750, 500
 • Medalo de la Prezidento de la Itala Respubliko/ or a Jury Special Prize for a poem with a particular social-humanitarian value
 • La konkurso estas parto de la agado de Asocio « Poesia e Solidarietà » (Poezio kaj Solidareco) kaj estas kunligita al solidarecaj programoj. La premiotoj devas asigni parton de la premio (€ 200, 150, 100) al elektota projekto pri solidara helpo prefere lokita en ilia deven-lando.
 • La poeziaĵoj de la premiitoj kaj tiuj taksitaj plej bonaj de la ĵurio, estos eldonitaj itale kaj angle ĉe Battello Stampatore,Trieste ,Italio, kaj estos surbendigitaj en la originala lingvo en DVD. Gajno, sekve de la librovendado, iros proceeds of the sales will be devoted to a humanitarian project.
 • Speciala mencio por eldoneblo kaj pokaloj por la aliaj plej meritaj verkoj, .
 • Aliaj specialaj mencioj kaj malpli gravaj premioj estos destinitaj al la plej indaj poeziaĵoj de malpli 16-jaraĝuloj, kiuj ne troviĝos en la listo de venkintoj aŭ de menciitaj verkoj.

 

 

2a Branĉo : TEATRAĴO (Monologo aŭ dialogo inter du roluloj)

      Oni partoprenas per teatra teksto, maksimume 5 folioj por entute 10.000 literspacoj. TEKSTOJ   PLI LONGAJ NE ESTOS AKCEPTITAJ.   La teatraĵo, originale en la lingvo de la verkinto, devas esti devige tradukita en tre bonan italan lingvon. Oni taksos la verkon laŭ la itala traduko, ĉar ne eblos tion fari en la originalo.

La verko devas atingi la ĵurion ĝis la 10a de December 2019, per :

la mesaĝo devas enteni la aliĝilon kaj la « deklarojn » (vidu sube), kaj  la teatraĵon oni sendu kiel aldonitaĵon            per “word” aŭ “rtf” (ne akceptitaj aliaj formatoj);

 • per ordinara poŝto al :

Gabriella Valera Gruber,  Via Matteotti 21,  34138 Trieste, Italia.

La letero devas enteni la aliĝilon kaj la deklarojn komplete plenigitajn kaj kompreneble la teatraĵon. Pri sendo-dato atestos la poŝta stampo, sed neniu verko estos akceptita post la eklaboro de la ĵurio.

La ĵurio taksos la verkojn sen detaloj pri la aŭtoroj, garantiante tiamaniere senpartiecan juĝon.

 

PREMIOJ:

 1. Unua, dua kaj tria premioj: pokalo aŭ ŝildo
 2. Honormencio
 3. La verkoj premiitaj kaj tiuj selektitaj kun honormencio estos legataj en grava urba teatro okaze de la premia ceremonio de la konkurso kaj publikigotaj en la Konkursaj TTT-paĝoj.

 

 

 1. Branĉo : LERNEJAJ PROJEKTOJ (limdato 31a de December 2019)

 

 

La instruistoj povas sendi unu aŭ pliajn laboraĵojn rezulte de grupa kunlaboro (grupo de lernantoj, de tuta klaso aŭ plurklaso). Tiuj ĉi estos taksitaj kiel kolektiva verko kaj premiitaj por la kapablo instigi la lernantojn al poezia skribo.

.

Al la plej merita lernejo oni atribuos premion de € 500 kun la devo elekti – kune kun la lernantoj – solidarecan projekton al kiu asigni la premion mem.

Al la plej meritaj lernejoj oni atribuos specialan mencion.

Ĉiuj instruistoj kaj klasoj ricevos, se petita, partopren-diplomon.

 

La lernejo devas sendi du kopiojn de la laboraĵo pere de poŝto al:

Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138 Trieste, Italia,

kune kun la aliĝilon plenigitan.  Dankon por la sendo de la samaj informoj ankaŭ per e-poŝto al: castelloduinopoesia@gmail.com

 

 

 

 

PARTOPRENO EN LA KONKURSO POSTULAS

KOMPLETAN AKCEPTON

DE TIU ĈI REGULARO KAJ PLENIGON  DE LA ALIĜILO KAJ DEKLAROJN.

 

 

APERIGO DE LA REZULTOJ:

La meritlisto de la gajnintoj kaj finalistoj aperos en: www.castellodiduinopoesia.org

Oni informos ilin per e-poŝto, ordinara poŝto aŭ telefone.

 

La partoprenontoj konsentas la utiligon de iliaj personaj informoj por la konkursaj bezonoj kaj por publikigo kiel priskribite de la leĝo 675/96, kaj povas peti iam ajn la forigon de iliaj informoj el la elektronika datumbazo.

 

The prise-giving ceremony will take place on March 29, 2020 in Duino Castle

 

Tutan tagon oni dediĉos al premiado de la lernejaj grupoj kiuj venos al Triesto (tiuj premiitaj aŭ speciale menciitaj), tiamaniere la instruistoj povos prezenti la projektojn kaj ĉiuj lernantoj legos sian poeziaĵon. Tio ĉi okazos en publika urba ejo, kaj tio permesos pli bone interkonatiĝi kaj konigi sin.

Dum la premiado ĉe la kastelo de Duino, oni transdonos al la instruisto la oficialan diplomon.

 

Al ĉiuj partoprenontoj (instruistoj, lernejaj klasoj) oni sendos, laŭpete, atestilon pri partopreno.

La partoprenontoj konsentas la utiligon de iliaj personaj informoj por la konkursaj bezonoj kaj por publikigo kiel priskribite de la leĝo 675/96, kaj povas peti iam ajn la forigon de iliaj informoj el la elektronika datumbazo.

 

 

Informojn: Gabriella Valera Gruber, via Matteotti 21, 34138 Trieste – Italia

valeragabriella@gmail.com    castelloduinopoesia@gmail.com

telefono (0039) 040-638787

 

 

 

 

 

ALIĜILO     (por branĉoj 1 kaj 2)

NOMO

FAMILIA NOMO

Naskiĝ-loko kaj -dato

Adreso: strato                                                               numero

poŝta kodo                             urbo                                        Provinco /Lando

telefono

retadreso                                                                                nacieco

Titolo de la verko:

 

Deklaroj:

Mi deklaras ke la poeziaĵo/teatraĵo ……..(titolo),  per kiu mi partoprenas la internacian konkurson “Kastelo de Duino”,  estas mia originala verko, neaperinta ĝis nun kaj neniam premiita. Mi konsentas ĝian eblan eldonon aŭ prezentadon publike.

Mi deklaras krome esti / ne esti (forstreku la nevalidan) registrita  ĉe  SIAE – Asocio Internacia Aŭtoroj kaj Eldonistoj, aŭ ĉe alia simila asocio pri protekto de aŭtoraj rajtoj.

 

Dato,…………….

 

 

 

__________________________________________

(legebla subskribo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIĜILO     (por la 3a branĉo: lernejoj)

 

Lernejo :

 

 

 

Kompleta lerneja adreso (strato, numero, urbo, provinco, ŝtato, poŝta kodo)

 

Klaso

 

Telefono kaj fakso de la lernejo                                e-poŝto de la lernejo

 

 

Nomo persona kaj familia nomo  de la respondeca instruisto, ties telefonnumero kaj e-poŝto

 

 

 

 

Dato kaj subskribo legebla

 

 

 

 

The prise-giving ceremony will take place on March 29, 2020 in Duino Castle