Διεθνές Βραβείο Ποίησης “Castello di Duino” – 16η έκδοση

Διεθνές Βραβείο Ποίησης και Θεάτρου “Castello di Duino

 • Προκήρυξη 16ης έκδοσης 2020 –

 

Διαγωνιστικό Τμήμα Ι: Προθεσμία, 30 Νοεμβρίου 2019

Διαγωνιστικό Τμήμα ΙΙ: Θεατρικός Διάλογος ή Μονόλογος: Προθεσμία, 10 Δεκεμβρίου 2019

Διαγωνιστικό Τμήμα ΙΙΙ: Ειδική προθεσμία για τα σχολεία, 31 Δεκεμβρίου 2019

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 • Απευθύνεται αποκλειστικά σε νέους ως την συμπλήρωση του 31ου έτους.
 • Δωρεάν συμμετοχή.
 • Ο διαγωνισμός είναι θεματικός.

 

Το θέμα της 16ης έκδοσης είναι:

 

“HOMO FABER: FREEDOM AND DESTINY”

HOMO FABER (Άνθρωπος κατασκευαστής): EΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ

 

Άνθρωπος και Δημιουργία : από τότε που αποδόθηκαν στο ανθρώπινο είδος τα χαρακτηριστικά της ταξινόμησής του σε “homo faber” (άνθρωπο-κατασκευαστή), άντρες και γυναίκες με την δημιουργικότητά, τις δυνατότητες και την ευφυΐα τους έχουν διαμορφώσει έναν κόσμο, στον οποίο εκφράζουν την ελευθερία τους, η οποία ωστόσο, κάποιες φορές τους καταστεί σκλάβους ενός ανεπιθύμητου πεπρωμένου.

Και η ποίηση, με τη μελωδία της, άλλοτε ως ύμνος και άλλοτε ως απόγνωση, συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι και αντανάκλαση αυτής της αξιοσημείωτης εξέλιξης.

 

(Man and Creation: since mankind has assumed the characteristics indicated by the classification of “homo faber”, women and men with their creativity, capacity and intelligence have shaped a world in which they express their freedom, which however sometimes made them slaves of an unwanted destiny.

And poetry with its song of grace or despair is part of this extraordinary story and reflects it.

Beyond these suggestions, the subject can be treated absolutely free according to personal inspiration.)

 

Τα προαναφερόμενα αποτελούν απλές υποδείξεις.

Το θέμα μπορεί να αναπτυχθεί εντελώς ελεύθερα σύμφωνα με την προσωπική έμπνευση,

Είναι δυνατή η συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διαγωνιστικά τμήματα:

 

 

Ι. ΒΡΑΒΕΙΟ «ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ»

 

Για τη συμμετοχή πρέπει να σταλεί ένα μόνο ανέκδοτο ποίημα, που να μην έχει βραβευτεί στο παρελθόν, όχι μεγαλύτερο από 35 στίχους.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Τα ποιήματα μπορούν να σταλούν στη μητρική γλώσσα των συγγραφέων, και θα πρέπει να συνοδεύονται από μετάφραση στα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά ή ισπανικά. Για τα ποιήματα γραμμένα στα ιταλικά είναι επιθυμητή η μετάφραση στα αγγλικά, χωρίς αυτή να είναι υποχρεωτική.

 

 • Μία διεθνής κριτική επιτροπή αποτελούμενη από ποιητές και πολύγλωσσους κριτικούς θα αξιολογήσει τα ποιήματα στις αυθεντικές γλώσσες.

 

 • Τα ποιήματα πρέπει να σταλούν μέχρι τις 30 Nοεμβρίου 2019

 

 • Τα ποιήματα μπορούν να αποσταλούν:

 

α) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση

castelloduinopoesia@gmail.com.

Στο μήνυμα, και όχι στο συνημμένο αρχείο, πρέπει να συμπεριληφθεί η αίτηση συμμετοχής και οι δηλώσεις συμπληρωμένα πλήρως.

Τα ποιήματα πρέπει να σταλούν συνημμένα σε μορφή word ή rtf.

Δεν θα γίνουν αποδεκτά κείμενα σε άλλες μορφές.

 

                        β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού

 

                 γ) μέσω ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: Gabriella Valera Gruber, Via                    Matteotti 21, 34138 Trieste – ITALIA. Τα στοιχεία του υποψηφίου πρέπει να                          δηλώνονται στην αίτηση συμμετοχής (βλ. παρακάτω) η οποία πρέπει να είναι                                   συμπληρωμένη πλήρως και υπογεγραμμένη. Για την προαναφερόμενη προθεσμία               λαμβάνεται υπόψη η φραγίδα του ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση δεν θα                          ληφθούν υπόψη ποιήματα που θα φτάσουν αφότου έχει ξεκινήσει η διαδικασία                                  αξιολόγησης από την κριτική επιτροπή.

Τα ποιήματα δίνονται ανώνυμα στα μέλη της κριτικής επιτροπής, ώστε να εξασφαλιστεί η αμερόληπτη και αντικειμενική αξιολόγησή τους.

 

ΒΡΑΒΕΙΑ:

 

 • Πρώτο Βραβείο 1.000,00 €
 • Δεύτερο Βραβείο 750,00 €
 • Τρίτο Βραβείο 500,00 €
 • Τιμητική πλακέτα της Προεδρίας της Ιταλικής Δημοκρατίας / ή Ειδικό Βραβείο της κριτικής επιτροπής
 • Τιμητική πλακέτα “Sergio Penco”, η οποία θα απονεμηθεί στο καλύτερο ποίημα νέων ποιητών κάτω των 16 χρονών.
 • Ο Διαγωνισμός αποτελεί μέρος των δραστηριοτήτων του Συλλόγου ‘’Ποίηση και Αλληλεγγύη’’ (Associazione Poesia e Solidarietà) που είναι συνδεδεμένες με δράσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Οι νικητές είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν ένα μέρος του χρηματικού βραβείου ως ακολούθως: 1ο Βραβείο: 200,00€, 2ο Βραβείο 150,00€ και 3ο Βραβείο 100,00€ για ένα φιλανθρωπικό σκοπό της επιλογής τους και κατά προτίμηση στη χώρα προέλευσής τους.
 • Δωρεάν δημοσίευση των ποιημάτων που θα βραβευθούν και θα διακριθούν στην δίγλωσση έκδοση του Διαγωνισμού στα ιταλικά και αγγλικά από τον εκδοτικό οίκο Battello Stampatore Trieste Italy με επιμέλεια και εισαγωγή της Prof.ssa Gabriella Valera Gruber. H έκδοση συνοδεύεται από εγγραφή όλων των ποιημάτων στην μητρική τους γλώσσα και προβολή στο κανάλι του YouTube.
 • Tιμητικές πλακέτες και κύπελλα σε άλλα αξιόλογα ποιήματα.

 

Άλλες τιμητικές διακρίσεις και μικρότερα βραβεία προβλέπονται για τα καλύτερα ποιήματα των παιδιών κάτω των 16 χρονών.

Στην αξιολόγηση των ποιημάτων στην περίπτωση αυτή, λαμβάνεται πάντα υπόψη η ηλικία των διαγωνιζομένων.

 

ΙΙ. ΒΡΑΒΕΙΟ “ΘΕΑΤΡΟΥ”ονολόγος ή διάλογος μεταξύ δύο προσώπων).

 

Για τη συμμετοχή σ’αυτό το διαγωνιστικό τμήμα πρέπει να σταλεί ένα θεατρικό κείμενο, όχι μεγαλύτερο από 5 σελίδες, με συνολικό όριο τους 10.000 χαρακτήρες (συμπεριλαμβανομένων των κενών).

 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΑ.

Τα κείμενα πρέπει να σταλούν μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2019.

Τα κείμενα μπορούν να σταλούν στην μητρική γλώσσα αλλά ΠΡΕΠΕΙ υποχρεωτικά να συνοδεύονται από μια ΑΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ: τα κείμενα θα αξιολογηθούν στα ιταλικά, ΔΕΝ είναι δυνατή η αξιολόγηση των κειμένων στη μητρική γλώσσα:

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ:

 

Τα ποιήματα μπορούν να αποσταλούν:

                        α) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση

castelloduinopoesia@gmail.com.

                        Στο μήνυμα, και όχι στο συνημμένο αρχείο, πρέπει να συμπεριληφθεί η αίτηση                   συμμετοχής και οι δηλώσεις συμπληρωμένα πλήρως.

                        Το θεατρικό κείμενο πρέπει να σταλεί συνημμένα σε μορφή word ή rtf.

                        Δεν θα γίνουν αποδεκτά κείμενα σε άλλες μορφές.

                        Ή

                        β) μέσω ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: Gabriella Valera Gruber, Via                    Matteotti 21, 34138 Trieste – ITALIA. Τα στοιχεία του υποψηφίου πρέπει να                           δηλώνονται στην αίτηση συμμετοχής (βλ. παρακάτω) η οποία πρέπει να είναι                                    συμπληρωμένη πλήρως και υπογεγραμμένη. Για την προαναφερόμενη προθεσμία               λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου.

 

Σε κάθε περίπτωση, δεν θα ληφθούν υπόψη ποιήματα που θα φτάσουν αφότου έχει ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης από την κριτική επιτροπή.

Τα ποιήματα δίνονται ανώνυμα στα μέλη της κριτικής επιτροπής ώστε να εξασφαλιστεί η αμερόληπτη και αντικειμενική αξιολόγησή τους.

ΒΡΑΒΕΙΑ:

 

 • Πρώτο, Δεύτερο και Τρίτο Βραβείο: Δημοσίευση, Κύπελλο ή προσωπική πλακέτα.
 • Σκηνοθετική παρουσίαση του θεατρικού κειμένου κατά την διάρκεια της Τελετής Βράβευσης του Διαγωνισμού.
 • Τιμητικές διακρίσεις (δίπλωμα και πλακέτα ή προσωπικό κύπελλο).

Οι σχολές και τα σχολεία θεάτρου μπορούν να συμμετάσχουν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους του ΙΙΙ διαγωνιστικού τμήματος των σχολείων.

 

ΙΙΙ. Διαγωνιστικό Τμήμα: Εργασίες Σχολείων ή συλλογικές εργασίες ομάδων σε γηροκομεί, νοσοκομεία, φυλακές και κέντρα αποκατάστασης και επανένταξης ..

Οι εργασίες πρέπει να σταλούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Οι καθηγητές μπορούν να στείλουν τις συλλογικές εργασίες (μία ή περισσότερες) μιάς ομάδας μαθητών ή των μαθητών μιάς ολόκληρης τάξης ή και μαθητών από διαφορετικές τάξεις. Οι υπεύθυνοι των κοινωνικών ομάδων μπορούν να στείλουν τις συλλογικές εργασίες (μία ή περισσότερες) μίας ή περισσοτέρων ομάδων εργασίας. Οι εργασίες αυτές αξιολογούνται ως συλλογική εργασία και βραβεύονται με κριτήριο την ικανότητα των μαθητών και των μελών των ομάδων να προσεγγίσουν την ποιητική γραφή.

Στην καλύτερη εργασία θα απονεμηθεί ένα βραβείο των 500,00 ευρώ με την υποχρέωση του καθηγητή του σχολείου ή του υπεύθυνου της ομάδας να επιλέξει μαζί με τους μαθητές ή τα μέλη της ομάδας ένα φιλανθρωπικό σκοπό για να γίνει δωρεά του χρηματικού επάθλου.

 

Στις καλύτερες εργασίες θα απονεμηθούν ειδικές τιμητικές διακρίσεις.

 

ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΊΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ (Βραβευμένοι και λαμβάνοντες τιμητικές διακρίσεις).

Οι καθηγητές και οι συντονιστές θα έχουν την δυνατότητα να παρουσιάσουν τις συλλογικές εργασίες και οι συγγραφείς να διαβάσουν τα ποιήματα σε μία αίθουσα της πόλης.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ:

 

Τα σχολεία και οι ομάδες πρέπει να στείλουν τις συλλογικές εργασίες σε ΔΥΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ μέσω ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: Gabriella Valera Gruber, Via Μatteotti 21, 34138 Trieste – ITALIA μαζί με την στην αίτηση συμμετοχής (βλ. παρακάτω) , η οποία πρέπει να είναι συμπληρωμένη πλήρως και υπογεγραμμένη. Για την προαναφερόμενη προθεσμία, λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση δεν θα ληφθούν υπόψη ποιήματα που θα φτάσουν αφότου έχει ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης από την κριτική επιτροπή.

 

Επιθυμητή είναι η αποστολή των συλλογικών εργασιών και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση castelloduinopoesia@gmail.com.

 

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων

 

Τα ονόματα των νικητών και των συμμετεχόντων που διακρίθηκαν θα δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.castellodiduinopoesia.org. Και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η νικητές και οι συμμετέχοντες που διακρίθηκαν θα ειδοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφώνου.

 

Η τελετή απονομής βραβείων θα λάβει χώρα στις 29 Μαρτίου 2020 στο Κάστρο του Duino (Castello di Duino – 34011 Duino Aurisina (Trieste) – Italia).

 

Πληροφορίες: G. Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138 Trieste (Italy);   Tel. 040 638787  castelloduinopoesia@gmail.com

(ακολουθούν οι αίτησεις συμμετοχής)

 

Αίτηση συμμετοχής

(για τα Ι και ΙΙ διαγωνιστικά τμήματα )

 

First Name:     ______________________________________________________________

Last name:       ______________________________________________________________

Date of birth:   ______________________________________________________________

Address:         _______________________________________________________________      

Zip Code:       _______________________________________________________________

Telephone:     _______________________________________________________________

E-mail:           _______________________________________________________________

Nationality:   ________________________________________________________________

Title of Poem: ________________________________________________________________

 

DECLARATION:

I declare that the poem(s)

which I am entering into the “Castle of Duino” international competition – is my original work which is unpublished and never awarded in any competition.

I consent to its eventual publication or presentation to the public. I declare that I am/am not (selected whichever is applicable) a member of the SIAE or similar society for the protection of copyright. Participants consent to the use of their personal data for the requirements of the competition, and for the publication in accordance with the law. They can demand in every moment to cancel their data from the competition’s electronic database.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place: _______________________ Date________________ Signature____________________

 

 

 

 

 

 

 

Αίτηση συμμετοχής ΙΙΙ Διαγωνιστικού Τμήματος

(για τα σχολεία και ειδικές ομάδε)

 

 

 

 

Name of the teacher: ______________________________________________________________

Surname of the teacher: ____________________________________________________________

School/Group: __________________________________________________________________

List of the participants students/group members : _______________________________________

Address of the school: _____________________________________________________________

Zip Code: ____________   City: _________________________   Country: ___________________

Telephone: ______________________________________________________________________

E-mail of the school: ______________________________________________________________

E-mail of the teacher: ______________________________________________________________

 

DECLARATION:

I declare that the work

which I am entering into the “Castle of Duino” international competition – is my original work which is unpublished and never awarded in any competition.

I consent to its eventual publication or presentation to the public. I declare that I am/am not (selected whichever is applicable) a member of the SIAE or similar society for the protection of copyright. Participants consent to the use of their personal data for the requirements of the competition, and for the publication in accordance with the law. They can demand in every moment to cancel their data from the competition’s electronic database.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place: _______________________ Date________________ Signature____________________