Обявление за XVI издание

Международен конкурс за поезия в Замъка на Дуино (Castello di Duino), Триест, Италия

 

Обявление за XVI издание – 2020 г.

Краен срок за I секция: 30 ноември 2019 г.

Краен срок за II секция Театрален монолог / диалог: 10 декември 2019 г.

Краен срок за училищата: 31 декември 2019 г.

 

 

ОБЩИ ПРАВИЛА

 

 • Право на участие имат младежите до 31 години.
 • Участието е безплатно.
 • Конкурсът е тематичен.

Тема на XVI издание

„HOMO FABER (=човек, който изгражда и прави) : СВОБОДА И СЪДБА “
Човекът и Сътворението: след като човечеството е приело характеристиките, посочени от класификацията на „Хомо Фабер“, жените и мъжете със своите съзидателност, способности и интелигентност са оформили свят, в който изразяват своята свобода, която обаче понякога ги превръща в роби на нежелана съдба.

А поезията с нейния възпев на блаженство или отчаяние е част от тази необикновена история. Отвъд тези внушения, темата може да се интерпретира абсолютно свободно според личното вдъхновение

 

 • Може да се участва в една или повече от следните секции:

 

 1. СЕКЦИЯ НЕИЗДАДЕНА ПОЕЗИЯ

 

1 неиздадено стихотворение, което никога не е било награждавано (максимум 35 стиха).

Стихотворенията могат да бъдат изпратени и на родния език на участниците, при условие, че са придружени от превод на английски, френски, италиански или испански. За стихотворенията написани на италиански се изисква (но не е задължително) превод на английски.

 

 

 • Международно жури, състоящо се от поети и критици, експерти в интерпретацията на чужди езици, ще оценят стихотворенията в оригиналния им вариант.
 • Стихотворенията трябва да пристигнат в срок до 30 ноември 2019г.

 

Могат да бъдат изпратени:

 

 1. a) по електронна поща на адрес: castelloduinopoesia@gmail.com; текстът трябва да се изпрати като word или rtf файл (други формати могат да доведат до изключване от конкурса)

Съобщението трябва да съдържа попълнената заявка за участие (виж по-долу)

 

Or filling in the form:

 

б)  или по пощата, на Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21 – 34138 Trieste.Italia Личните данни на автора трябва да са посочени в заявката за участие (виж по-долу), попълнена и подписана. Ще бъде взета предвид датата на изпращането, посочена в пощенското клеймо и текстове, изпратени след поставения срок, няма да бъдат разгледани от представителите на журито.

 

Награди:

 • Първата, втората и третата награда са на стойност 1000, 750, 500 €;
 • Mедал от Президентсвото на Република Италия/ или специална награда на журито
 • Плакет “Серджо Пенко” за най-добро стихотворение на младежи под 16 години
 • Конкурсът е част от дейностите на Асоциацията „Поезия и солидарност” и е свързан с хуманитарни проекти. Победителите са задължени да използват част от наградата (€200, 150, 100) за хуманитарна цел избрана от тях.

Ø      Наградените стихотворения, както и тези, отличени от журито се отпечатват в двуезично издание (италиански и английски) от “Battello Stampatore Trieste” (Триест, Италия) (спонсор на конкурса). Освен това, те биват записани на оригинален език в youtube.

 • Отличия за публикация и купи за други одобрени стихотворения.

 

 

Особени отличия и награди са предвидени за най-добри стихотворения на младежи под 16 години.

 

 1. СЕКЦИЯ: Театър (монолог или диалог между две действащи лица)

 

Участието се осъществява като се изпраща един театрален текст с максимум 5 страници от по 10000 знака. НЕ СЕ ПРИЕМАТ ПО-ДЪЛГИ ТЕКСТОВЕ.

 

Текстовете трябва да пристигнат в срок до 10 декември 2019 г.

 

Текстовете могат да бъдат изпратени на оригиналния си език, но задължително ТРЯБВА да са придружени от ОТЛИЧЕН ПРЕВОД НА ИТАЛИАНСКИ: текстовете ще бъдат оценени в превод, НЯМА да бъдат оценявани на оригиналния си език.

 

Могат да бъдат изпратени:

 

 1. по електронна поща на адрес: castelloduinopoesia@gmail.com; текстът трябва да се изпрати като word или rtf файл.

 

Съобщението трябва да съдържа попълнената заявка за участие (виж по-долу)

 

 1. b) или по пощата на Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21 – 34138 Trieste.Italia Личните данни на автора трябва да са посочени в заявката за участие (виж по-долу), попълнена и подписана.

Текстове, изпратени след поставения срок, няма да бъдат разгледани от представителите на журито.

 

 

Награди

 

 • Първа, Втора и Трета Награда – купа или персонален плакет
 • Наградените творби, както и тези, отличени от журито ще бъдат рецитирани по време на награждаването на конкурса.
 • Особени отличия (диплом и персонален плакет или купа)

 

 

III. СЕКЦИЯ: Училищни проекти или колективни проекти (краен срок 31 декември 2019 г.) (групи, работещи в старчески домове, болници, затвори, центрове за рехабилитация и възстановяване …)

Преподавателите (или отговарящите на групи) трябва да изпратят резултата (една или повече творби) на една колективна работа (от група студенти, от цял клас или между класовете, от цялата работна група).

Тези творби ще бъдат разгледани като групова работа и възнаградени въз основа на способността им да мотивират учениците към поетическо писане.

 

За най-доброто училище е предназначена награда в размер на € 500, при условие да се избере заедно с участващите ученици хуманитарен проект, за който да бъде предназначена спечелената сума.

 

На най-добрите училища ще бъде предоставено специално отличие.

Един цял ден ще бъде посветен на награждаването на училищните групи, които ще пристигнат в Триест (наградени и отличени), като всички преподаватели ще могат да представят техните проекти, а учениците ще имат възможността да рецитират публично своите стихотворения.

 

На всички преподаватели и на всички класове ще бъде изпратен сертификат за участие.

 

Училищата трябва да изпратят творбите по поща в две копия на: Gabriella Valera, Via Matteotti 21, 34138 Trieste,Italia посочвайки следните данни:

 

Училище                Клас                Пълен адрес на училището (Улица, Номер, Пощенски код, Град, Област)           Телефон на училището          Факс на училището     Електронна поща на училището                Отговорен преподавател (Име, Презиме, Фамилия)         Телефон и електронна поща на преподавателя (или на отговорника).

 

Желателно е изпращането на гореспоменатите документи и по електронна поща на адрес castelloduinopoesia@gmail.com.

 

ПУБЛИКУВАНЕ НА КЛАСИРАНЕТО

 

Класирането на победителите и на финалистите ще бъде публикувано в сайта на конкурса www.castellodiduinopoesia.org.

 

Победителите и финалистите ще бъдат уведомени по електронна поща, телефон или обикновена поща.

 

Тържественото награждаване ще се проведе на 29 март 2020 г. в Замъка на Дуино (Castello di Duino).

На церемонията по награждаването, по желание на участниците техните стихотворения могат да бъдат публикувани безплатно на страница „Архив” в интернет сайта на конкурса, на
оригиналния им език или в превод, изпратен от самия автор.

 

Участието в конкурса изисква придържане към гореспоменатите условия и попълване на заявка за участие.

 

Заявка за участие (за секциите поезия и театър)

 

(Моля, попълнете на латиница)

Име                          Фамилия                             Дата, месец и година на раждане     /     /       г.

Адрес

Телефон

Електронна поща

Гражданство

Заглавие на творбата

Декларации: Декларирам че стихотворението (заглавие на стихотворението) ………………………., с което участвам в международния конкурс “Castello di Duino” – е мое лично произведение, неиздавано и не е награждавано. Съгласен съм с неговото евентуално публикуване или представяне пред публика. Декларирам, че съм / не съм (изберете правилната форма) записан в дружество за запазване на авторските права.

 

Подпис:

Участниците предоставят своето съгласие за третирането и използването на личните им данни за нуждите и целите на конкурса, а също така и във всеки момент имат право да поискат изтриването им от базата данни.

За информация: G. Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138 Trieste (Italy); castelloduinopoesia@gmail.com Tel.040 638787

Церемонията по връчването на наградите ще се проведе на 29 март 2020 г. в замъка на Дуино