Mezinárodní básnická soutěž Castello Di Duino – XVII. Ročn

Available in Italian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Happyness in Trieste!

Mezinárodní básnická soutěž Castello Di Duino – XVII. Ročník


Deadlines sections I : Individual  participation, 2020 November, 15th

Deadlines sections II: Theater monolog/dialog  participation, 2020 December, 10th   

Section III: School projects, 2020 December, 31th 

 

OBECNÁ PRAVIDLA

Soutěž je určena mladým lidem do 31 let.

Účast je zdarma.

Theme of the XVII Edition

“There, where music is born”

Where does music originate? In the soul of man, in the spirit of peoples, in the rhythm of time and nature, in the song of birds? What happens when music is born, right there in those places where it is born?

The topic “music”  is just a suggestion that can be poetically elaborated according to the inspiration and sensitivity of the individual authors!

One may participate in one or more sections

 

Můžete se zúčastnit v jedné, nebo v obou kategoriích:

 1. Kategorie – nepublikované básně

Účastníci mohou zaslat pouze jednu nepublikovanou, dosud neoceněnou báseň (maximálně 35 řádků).

Básně budou přijímány v mateřském jazyce autora. Je však nutný překlad do angličtiny či francouzštiny a/nebo italštiny.

Porota složená z básníků a literárních kritiků bude hodnotit básně nejlépe v jejich původním jazyce, bude-li to v rámci jazykových znalostí poroty.

Básně musí být doručeny do 15, 11, 2020

 1. a) Filling in the form

click on:

  1. b) nebo poštou na adresu Prof. Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138, Trieste (Itálie). Rozhodující je datum poštovního razítka, ale básně došlé poté, jakmile začne básně posuzovat, nemohou být zařazeny (porota začíná brzy po uzávěrce).

  Ceny:

  První, druhá a třetí cena: 1000, 750, 500 €. V souladu s cílem soutěže spojovat solidaritu a poezii vítězové vyberou humanitární projekt, na který bude věnována část ceny (€ 200), (150), (100) Euro.

  Bude udělena medaile prezidenta Italské republiky básni s konkrétní sociálně-humanitární hodnotou

  “Sergio Penco” cena pro nejlepší báseň “do 16 let”

  Ocenění a další drobné ceny pro další výjimečné básně

  Básně vítězů a výběr těch nejlepších bude publikován zdarma nakladatelstvím “Battello Stampatore“ Itálie) , jak v italské, tak v anglické verzi spolu s DVD s básněmi v původních jazycích. Výtěžek z prodeje bude věnován nadaci The proceeds of the sales will be devoted to a humanitarian project.

  Budou uděleny vedlejší ceny za výjimečné básně mladých básníků pod 16 let.

  2. Kategorie Divadlo: Monolog nebo dialog mezi 2 osobami

  Do soutěže je možné přihlásit 1 nepublikované a dosud neoceněné dramatické dílo (monolog nebo dialog mezi 2 osobami), max. 5 stran (10000 znaků).

  Dobrý překlad do italštiny je nutností. Práce nebudou hodnoceny v jejich původním jazyce, ale pouze v jejich italském překladu.

  Díla musí být doručena do 10, December 2020

  a) nejlépe e-mailem na adresu castelloduinopoesia@gmail.com.

  Prosím, přiložte do zprávy kompletní přihlášku (viz níže) a dramatické dílo připojte do přílohy ve formátu Word nebo RFT.

  b) nebo poštou na adresu Prof. Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138, Trieste (Itálie). Rozhodující je datum poštovního razítka, ale díla došlá poté, jakmile začne díla posuzovat, nemohou být zařazeny (porota začíná brzy po uzávěrce).

  Ceny:

  Porota určí tři vítěze (kteří budou odměněni poháry a oceněními) a vyhrazuje si právo výběru jiných dramat pro zvláštní cenu.

  Nejlepší dramata budou uvedena v Městském divadle v den předávání cen vítězům.

  III: Zvláštní pravidla pro školy-December 31, 2020

  Porota určí nejlepší básnické projekty předložené jako kolektivní práce školy (studentů a učitelů):

  1. cena 500 euro, které je třeba věnovat na humanitární projekt dle rozhodnutí vítězných studentů a učitelů

  další vedlejší ceny.

  Projekty musí být zaslány

  2 kopie poštou na adresu Prof. Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138, Trieste (Itálie). Rozhodující je datum poštovního razítka, ale díla došlá poté, jakmile začne díla posuzovat, nemohou být zařazeny (porota začíná brzy po uzávěrce).

  Je možné zaslat také kopie e-mailem na adresu castelloduinopoesia@gmail.com.

  Prosím zašlete spolu s díly poštou i e-mailem následující formulář

  www.castellodiduinopoesia.org

  Přihláška (kategorie II.)

  Jméno,

  Příjmení,

  Datum narození,

  Státní příslušnost,
  Adresa,
  Město,
  Země,
  Telefon,
  E-Mail,
  Název práce

  Prohlášení:

  Prohlašuji, že práce  …………..  je mé původní dílo nebylo nikdy oceněno a je nepublikované.

  Dávám svolení k jeho případné publikaci a prezentaci širokému publiku.

  Prohlašuji, že nejsem členem SIAE, ani žádného jiného podobného sdružení, které chrání autorská práva.

  Přihláška (školy)

  Jméno vyučujícího,
  Příjmení učitele,
  Škola
  Seznam účastnících se studentů
  Adresa školy
  Město,
  Země,
  Telefon,
  E-Mail školy
  E-Mail učitele

  Prohlášení:

  Prohlašuji, že práce ……………… je originální dílo a  nebylo nikdy oceněno ani publikováno.

  Souhlasím s jejím případným zveřejněním a prezentací k širokému publiku.

  Prohlašuji, že autoři nejsou členy SIAE, ani žádného jiného podobného sdružení, které chrání autorská práva.

  Další informace: Prof Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138 Trieste, Italia – Tel. 040 638787

  E-Mail   castelloduinopoesia@gmail.com      www.castellodiduinopoesia.org

  The price-giving ceremony will take place on March 21, 2021 in Duino.