Mezinárodní básnická soutěž Castello Di Duino – XVI. Ročn

Mezinárodní básnická soutěž Castello Di Duino – XVI. Ročník – 2020


Deadlines sections I : Individual  participation, 2019 November, 30th

Deadlines sections II: Theater monolog/dialog  participation, 2019 December, 10th   

Section III: School projects, 2019 December, 31th  

 

OBECNÁ PRAVIDLA

 

 • Soutěž je určena mladým lidem do 31 let.
 • Účast je zdarma.
 • Theme of the XVI Edition
 • “HOMO FABER: FREEDOM AND DESTINY”
 • Man and Creation: since mankind has assumed the characteristics indicated by the classification of “homo faber”, women and men with their creativity, capacity and intelligence have shaped a world in which they express their freedom, which however sometimes made them slaves of an unwanted destiny.
 • And poetry with its song of grace or despair is part of this extraordinary story and reflects it.
 • Beyond these suggestions, the subject can be treated absolutely free according to personal inspiration

 

 • Můžete se zúčastnit v jedné, nebo v obou kategoriích:

 

 1. Kategorie – nepublikované básně
 • Účastníci mohou zaslat pouze jednu nepublikovanou, dosud neoceněnou báseň (maximálně 35 řádků).
 • Básně budou přijímány v mateřském jazyce autora. Je však nutný překlad do angličtiny či francouzštiny a/nebo italštiny.
 • Porota složená z básníků a literárních kritiků bude hodnotit básně nejlépe v jejich původním jazyce, bude-li to v rámci jazykových znalostí poroty.
 • Básně musí být doručeny do 30, 11, 2019
 1. nejlépe e-mailem na: castelloduinopoesia@gmail.com. (send your poem in your Language!)

Prosím, přiložte do zprávy kompletní přihlášku (viz níže) a báseň připojte do přílohy ve formátu Word nebo RFT

or, if you want

2. filling in the form: clikc here

  (send your poem in your Language!

or
3.  nebo poštou na adresu Prof. Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138, Trieste (Itálie). Rozhodující je datum poštovního razítka, ale básně došlé poté, jakmile začne básně posuzovat, nemohou být zařazeny (porota začíná brzy po uzávěrce).

 

Ceny:

 • První, druhá a třetí cena: 1000, 750, 500 €. V souladu s cílem soutěže spojovat solidaritu a poezii vítězové vyberou humanitární projekt, na který bude věnována část ceny (€ 200), (150), (100) Euro.
 • Bude udělena medaile prezidenta Italské republiky básni s konkrétní sociálně-humanitární hodnotou
 • “Sergio Penco” cena pro nejlepší báseň “do 16 let”
 • Ocenění a další drobné ceny pro další výjimečné básně
 • Básně vítězů a výběr těch nejlepších bude publikován zdarma nakladatelstvím “Battello Stampatore“ Itálie) , jak v italské, tak v anglické verzi spolu s DVD s básněmi v původních jazycích. Výtěžek z prodeje bude věnován nadaci The proceeds of the sales will be devoted to a humanitarian project.
 • Budou uděleny vedlejší ceny za výjimečné básně mladých básníků pod 16 let.

 

 1. Kategorie Divadlo: Monolog nebo dialog mezi 2 osobami

 

Do soutěže je možné přihlásit 1 nepublikované a dosud neoceněné dramatické dílo (monolog nebo dialog mezi 2 osobami), max. 5 stran (10000 znaků).

Dobrý překlad do italštiny je nutností. Práce nebudou hodnoceny v jejich původním jazyce, ale pouze v jejich italském překladu.

 

 • Díla musí být doručena do 10,December 2019

 

 1. a) nejlépe e-mailem na adresu castelloduinopoesia@gmail.com.

 

Prosím, přiložte do zprávy kompletní přihlášku (viz níže) a dramatické dílo připojte do přílohy ve formátu Word nebo RFT.

 

 1. b) nebo poštou na adresu Prof. Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138, Trieste (Itálie). Rozhodující je datum poštovního razítka, ale díla došlá poté, jakmile začne díla posuzovat, nemohou být zařazeny (porota začíná brzy po uzávěrce).

 

Ceny:

 

Porota určí tři vítěze (kteří budou odměněni poháry a oceněními) a vyhrazuje si právo výběru jiných dramat pro zvláštní cenu.

Nejlepší dramata budou uvedena v Městském divadle v den předávání cen vítězům.

 

Zvláštní pravidla pro školy-December 31, 2019

 

Porota určí nejlepší básnické projekty předložené jako kolektivní práce školy (studentů a učitelů):

 • cena 500 euro, které je třeba věnovat na humanitární projekt dle rozhodnutí vítězných studentů a učitelů
 • další vedlejší ceny.

 

Projekty musí být zaslány

 

2 kopie poštou na adresu Prof. Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138, Trieste (Itálie). Rozhodující je datum poštovního razítka, ale díla došlá poté, jakmile začne díla posuzovat, nemohou být zařazeny (porota začíná brzy po uzávěrce).

Je možné zaslat také kopie e-mailem na adresu castelloduinopoesia@gmail.com.

 

Prosím zašlete spolu s díly poštou i e-mailem následující formulář

www.castellodiduinopoesia.org

 

Přihláška (kategorie I. a II.)

 

Jméno,

Příjmení,

Datum narození,

Státní příslušnost,
Adresa,
Město,
Země,
Telefon,
E-Mail,
Název práce

 

Prohlášení:

Prohlašuji, že práce  …………..  je mé původní dílo nebylo nikdy oceněno a je nepublikované.

Dávám svolení k jeho případné publikaci a prezentaci širokému publiku.

Prohlašuji, že nejsem členem SIAE, ani žádného jiného podobného sdružení, které chrání autorská práva.

 

Přihláška (školy)

 

Jméno vyučujícího,
Příjmení učitele,
Škola
Seznam účastnících se studentů
Adresa školy
Město,
Země,
Telefon,
E-Mail školy
E-Mail učitele

 

Prohlášení:

Prohlašuji, že práce ……………… je originální dílo a  nebylo nikdy oceněno ani publikováno.

Souhlasím s jejím případným zveřejněním a prezentací k širokému publiku.

Prohlašuji, že autoři nejsou členy SIAE, ani žádného jiného podobného sdružení, které chrání autorská práva.

 

Další informace: Prof Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138 Trieste, Italia – Tel. 040 638787

E-Mail   castelloduinopoesia@gmail.com      www.castellodiduinopoesia.org

 

 

The prise-giving ceremony will take place on March 29, 2020 in Duino castle