Διεθνές Βραβείο Ποίησης “Castello di Duino” – 17η έκδοση 2020

Διαγωνιστικό Τμήμα Ι:

Βραβείο Ανέκδοτου Ποιήματος:  Προθεσμία, 15 Νοεμβρίου  2020

Διαγωνιστικό Τμήμα ΙΙ:

Θεατρικός  Διάλογος ή Μονόλογος: Προθεσμία, 10 Δεκεμβρίου 2020

Διαγωνιστικό Τμήμα ΙΙΙ:

Ειδική προθεσμία για τα σχολεία: Προθεσμία: 31 Δεκεμβρίου 2020

 

Οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Η μη τήρηση των όρων συνεπάγεται τον αποκλεισμό από το διαγωνισμό.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 • Απευθύνεται αποκλειστικά σε νέους ως 31 ετών
 • Δωρεάν συμμετοχή
 • Ο διαγωνισμός είναι θεματικός

Το θέμα της 17ης έκδοσης είναι:  “Εκεί που γεννιέται η μουσική”

Πού γεννήθηκε η μουσική; Στην ψυχή του ανθρώπου, στο πνέυμα των λαών, στον ρυθμό του χρόνου και της φύσης, στο τραγούδι των πουλιών; Τι συμβαίνει εκεί ακριβώς όπου γεννιέται η μουσική;

Το θέμα “μουσική” είναι απλώς μια πρόταση που μπορεί να αναπτυχθεί ποιητικά μέσω της έμπνευσης και της ευαισθησίας του καθενός μας!

Theme of the XVII Edition :  “There, where music is born”

Where does music originate? In the soul of man, in the spirit of peoples, in the rhythm of time and nature, in the song of birds? What happens when music is born, right there in those places where it is born?

The topic “music”  is just a suggestion that can be poetically elaborated according to the inspiration and sensitivity of the individual authors!

Δυνατότητα συμμετοχής στα παρακάτω διαγωνιστικά τμήματα:

Ι. ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ «ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ»

Για τη συμμετοχή πρέπει να σταλεί ένα μόνο ανέκδοτο ποίημα, που να μην έχει βραβευτεί στο παρελθόν, maximum 35 στίχους.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Τα ποιήματα μπορούν να σταλούν στη μητρική γλώσσα των συγγραφέων, και θα πρέπει να συνοδεύονται από μετάφραση στα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά ή ισπανικά. Για τα ποιήματα γραμμένα στα ιταλικά είναι επιθυμητή, αλλά όχι υποχρεωτική, η μετάφραση στα αγγλικά, χωρίς αυτή να είναι υποχρεωτική.

 • Μία διεθνής κριτική επιτροπή αποτελούμενη από ποιητές και πολύγλωσσους κριτικούς θα αξιολογήσει τα ποιήματα στην μητρική γλώσσα δηλαδή στην γλώσσα της χώρα από την οποία προέρχεται το ποίημα..
 • Τα ποιήματα πρέπει να σταλούν μέχρι τις 15 Nοεμβρίου 2020
 • Τα ποιήματα μπορούν να αποσταλούν:

α) ηλεκτρονικά με την συμπλήρωση της παρακάτω αίτησης συμμετοχής οnline:

Filling in the form

  Ή

  β) μέσω ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138 Trieste –  ITALIA. Τα στοιχεία του υποψηφίου πρέπει να  δηλώνονται στην αίτηση συμμετοχής  (βλ. παρακάτω) η οποία πρέπει να είναι  συμπληρωμένη πλήρως και υπογεγραμμένη.  Για την προαναφερόμενη προθεσμία                  λαμβάνεται υπόψη η φραγίδα του ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση δεν θα  ληφθούν υπόψη ποιήματα που θα φτάσουν αφότου έχει ξεκινήσει η διαδικασία   αξιολόγησης από την κριτική επιτροπή.

  Τα ποιήματα δίνονται ανώνυμα στα μέλη της κριτικής επιτροπής, ώστε να εξασφαλιστεί η αμερόληπτη και αντικειμενική αξιολόγησή τους.

  ΒΡΑΒΕΙΑ:

  • Πρώτο Βραβείο 1.000,00 €
  • Δεύτερο Βραβείο 750,00 €
  • Τρίτο Βραβείο 500,00 €
  • Τιμητική πλακέτα της Προεδρίας της Ιταλικής Δημοκρατίας / ή Ειδικό Βραβείο της κριτικής επιτροπής
  • Τιμητική πλακέτα “Sergio Penco”, η οποία θα απονεμηθεί στο καλύτερο ποίημα νέων ποιητών κάτω των 16 χρονών (“under 16”).
  • Ο Διαγωνισμός αποτελεί μέρος των δραστηριοτήτων του Συλλόγου ‘’Ποίηση και Αλληλεγγύη’’ (Associazione Poesia e Solidarietà) που είναι συνδεδεμένες με δράσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Οι νικητές είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν ένα μέρος του χρηματικού βραβείου ως ακολούθως: 1ο Βραβείο: 200,00€, 2ο Βραβείο 150,00€ και 3ο Βραβείο 100,00€ για ένα φιλανθρωπικό σκοπό της επιλογής τους και κατά προτίμηση στη χώρα προέλευσής τους.

  ΑΛΛΕΣ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

  • Δωρεάν δημοσίευση των ποιημάτων που θα βραβευθούν και θα διακριθούν στην δίγλωσση έκδοση του Διαγωνισμού στα ιταλικά και αγγλικά από τον εκδοτικό οίκο Battello Stampatore Trieste Italy με επιμέλεια και εισαγωγή της Prof.ssa Gabriella Valera Gruber. H έκδοση συνοδεύεται από βιντεοσκόπηση όλων των ποιημάτων στην μητρική τους γλώσσα και προβολή στο κανάλι του YouTube.
  • Tιμητικές πλακέτες και κύπελλα σε άλλα αξιόλογα ποιήματα.

  Άλλες τιμητικές διακρίσεις και μικρότερα βραβεία προβλέπονται για τα καλύτερα ποιήματα των νέων κάτω των 16 χρονών.

  Στην αξιολόγηση των ποιημάτων στην περίπτωση αυτή, λαμβάνεται πάντα υπόψη η ηλικία των διαγωνιζομένων. 

  ΙΙ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ “ΘΕΑΤΡΟΥ”ονόλογος ή διάλογος μεταξύ δύο προσώπων).

  Για τη συμμετοχή σ’αυτό το διαγωνιστικό τμήμα πρέπει να σταλεί ένα θεατρικό κείμενο, όχι μεγαλύτερο από 5 σελίδες, με συνολικό όριο τους 10.000 χαρακτήρες (συμπεριλαμβανομένων  των κενών).

  ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΑ

  Τα κείμενα πρέπει να σταλούν μέχρι τις  10 Δεκεμβρίου 2020.

  Τα κείμενα μπορούν να σταλούν στην μητρική γλώσσα αλλά ΠΡΕΠΕΙ υποχρεωτικά να συνοδεύονται από μια ΑΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ: τα κείμενα θα αξιολογηθούν στα ιταλικά, ΔΕΝ είναι δυνατή η αξιολόγηση των κειμένων στη μητρική γλώσσα.

  ΑΠΟΣΤΟΛΗ:

  Τα ποιήματα μπορούν να αποσταλούν:

                          α) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση

  castelloduinopoesia@gmail.com.

                          Στο μήνυμα, και όχι στο συνημμένο αρχείο, πρέπει να συμπεριληφθεί η αίτηση                   συμμετοχής και οι δηλώσεις συμπληρωμένα πλήρως.

                          Το θεατρικό κείμενο πρέπει να σταλεί συνημμένα σε μορφή word ή rtf.

                          Δεν θα γίνουν αποδεκτά κείμενα σε άλλες μορφές.

  Ή

  β) μέσω ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: Gabriella Valera Gruber, Via                    Matteotti 21,  34138 TriesteITALIA. Τα στοιχεία του υποψηφίου πρέπει να                                 δηλώνονται στην αίτηση συμμετοχής (βλ. παρακάτω) η οποία πρέπει να είναι                           συμπληρωμένη πλήρως και υπογεγραμμένη.  Για την προαναφερόμενη προθεσμία                  λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου.

  Σε κάθε περίπτωση, δεν θα ληφθούν υπόψη ποιήματα που θα φτάσουν αφότου έχει ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης από την κριτική επιτροπή.

  Τα ποιήματα δίνονται ανώνυμα στα μέλη της κριτικής επιτροπής,  ώστε να εξασφαλιστεί η αμερόληπτη και αντικειμενική αξιολόγησή τους.

  ΒΡΑΒΕΙΑ:

  • Πρώτο, Δεύτερο και Τρίτο Βραβείο: Δημοσίευση, Κύπελλο ή ονομαστική πλακέτα.
  • Σκηνοθετική παρουσίαση του θεατρικού κειμένου κατά την διάρκεια της Τελετής Βράβευσης του Διαγωνισμού.
  • Τιμητικές διακρίσεις (δίπλωμα και πλακέτα ή ονομαστικό κύπελλο).

  Οι σχολές θεάτρου  μπορούν να συμμετάσχουν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους του ΙΙΙ διαγωνιστικού τμήματος των σχολείων.

  ΙΙΙ. Διαγωνιστικό Τμήμα: Εργασίες Σχολείων ή συλλογικές εργασίες ομάδων σε γηροκομεία, νοσοκομεία, φυλακές και κέντρα αποκατάστασης και επανένταξης κ.α.

  Οι εργασίες πρέπει να σταλούν μέχρι τις  31 Δεκεμβρίου 2020

  Οι καθηγητές μπορούν να στείλουν τις συλλογικές εργασίες (μία ή περισσότερες) μιάς ομάδας μαθητών ή των μαθητών μιάς ολόκληρης τάξης ή και μαθητών από διαφορετικές τάξεις. Οι υπεύθυνοι των κοινωνικών ομάδων μπορούν να στείλουν τις συλλογικές εργασίες (μία ή περισσότερες) μίας ή περισσοτέρων ομάδων εργασίας. Οι εργασίες αυτές αξιολογούνται ως συλλογική εργασία και βραβεύονται με κριτήριο την ικανότητα των μαθητών και των μελών των ομάδων να προσεγγίσουν την ποιητική γραφή.

  Στην καλύτερη εργασία θα απονεμηθεί ένα βραβείο των  500,00 ευρώ με την υποχρέωση του  καθηγητή του σχολείου ή του υπεύθυνου της ομάδας να επιλέξει μαζί με τους μαθητές ή τα μέλη της ομάδας ένα φιλανθρωπικό σκοπό για να γίνει δωρεά του χρηματικού επάθλου.

  Στις καλύτερες εργασίες θα απονεμηθούν ειδικές τιμητικές διακρίσεις.

  ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ  ΣΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΊΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ (Βραβευμένοι και λαμβάνοντες τιμητικές διακρίσεις).

  Οι καθηγητές και οι συντονιστές θα έχουν την δυνατότητα να παρουσιάσουν τις συλλογικές εργασίες και οι συγγραφείς να διαβάσουν τα ποιήματα σε μία αίθουσα της πόλης.

  ΑΠΟΣΤΟΛΗ:

  Τα σχολεία και οι ομάδες πρέπει να στείλουν τις συλλογικές εργασίες σε ΔΥΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ μέσω ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: Gabriella Valera Gruber, Via Μatteotti 21, 34138 Trieste – ITALIA μαζί με την στην αίτηση συμμετοχής (βλ. παρακάτω) , η οποία πρέπει να είναι συμπληρωμένη πλήρως και υπογεγραμμένη.  Για την προαναφερόμενη προθεσμία, λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση δεν θα ληφθούν υπόψη ποιήματα που θα φτάσουν αφότου έχει ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης από την κριτική επιτροπή.

  Επιθυμητή είναι η αποστολή των συλλογικών εργασιών και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση castelloduinopoesia@gmail.com.

  Δημοσίευση των αποτελεσμάτων

  Τα ονόματα των νικητών και των συμμετεχόντων που διακρίθηκαν θα δημοσιοποιηθούν

  μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021 στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.castellodiduinopoesia.org. και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

  Η νικητές και οι συμμετέχοντες που διακρίθηκαν θα ειδοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφώνου.

  Η τελετή απονομής βραβείων θα λάβει χώρα στις 21 Μαρτίου 2021  στο Duino.

  Πληροφορίες: G. Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138 Trieste (Italy);   Tel. +39 040 638787  castelloduinopoesia@gmail.com

    

  (ακολουθούν οι αίτησεις συμμετοχής)