Shpallje Konkursi e Edicionit të XVII

Konkurs Ndërkombëtar i Poezisë dhe Teatrit Kështjella e Duinos (Castello di Duino)

afatet:

Seksioni I: poezi individuale deri më 15 nëntor 2020

Seksioni II: dialog ose monolog teatral deri më 10 dhjetor 2020

Seksioni III: (shkolla dhe projekte kolektive) deri më 31 dhjetor 2020

RREGULLAT E PËRGJITHSHME

– Konkursi është i rezervuar për të rinjtë deri në moshën 31 vjeçe.

– Pjesëmarrja është falas.

– Konkursi është tematik.

Tema e Edicionit të XVII është:

“There, where music is born”

Where does music originate? In the soul of man, in the spirit of peoples, in the rhythm of time and nature, in the song of birds? What happens when music is born, right there in those places where it is born?

The topic “music”  is just a suggestion that can be poetically elaborated according to the inspiration and sensitivity of the individual authors!

Përtej këtyre sugjerimeve, tema mund të trajtohet absolutisht e lirë sipas frymëzimit personal.

– Ju mund të merrni pjesë në një ose më shumë nga seksionet e mëposhtme.

 1. SEKSIONI POEZI E PABOTUAR

Pjesëmarrja është duke dërguar vetëm një poezi të pabotuar dhe asnjëherë të shpërblyer (Maksimumi 35 vargje).

Poezitë mund të dërgohen në gjuhën origjinale të konkurrentëve të shoqëruara me

një përkthim në anglisht, frëngjisht, italisht, ose spanjisht. Për poezitë e shkruara në italisht, përkthimi në anglisht është i mirëpritur, por jo i detyrueshëm.

– Një juri ndërkombëtare e përbërë nga poetë dhe ekspert kritik në shumë gjuhë, do të vlerësojë poezitë sa më shumë që të jetë e mundur në gjuhët origjinale.

– Poezitë duhet të dergohen (pranohen) deri më 15 nëntor 2020.

Mund të dërgohen:

Filling in the form

  ose

  b) me postë të rregullt: duke dërguar: Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21 – 34138 Trieste-Italia. Të dhënat personale të autorit duhet të deklarohen në formularin e aplikimit (shiko më poshtë) të plotësuara dhe të nënshkruara siç duhet.

  Pulla postare do të jetë e vlefshme, por asnjë tekst nuk mund të pranohet që nga momenti kur juria fillon punën e përzgjedhjes (jashtë afatit).

  Poezitë i dorëzohen jurisë pa të dhënat personale të autorëve për të garantuar një vlerësim të paanshëm.

  Çmimet:

  -Çmimi i parë 1000 €

  – Çmimi i dytë 750 €

  – Çmimi i tretë 500 €.

  – Medalje e Presidencës së Republikës Italiane / ose çmim special i jurisë

  – Pllaka “Sergio Penco” për poezinë më të mirë “nën 16”

  – Konkursi është pjesë e aktiviteteve të promovuara nga Shoqata “Poezi dhe Solidaritet” dhe është e lidhur me projekte humanitare. Fituesit janë të detyruar të japin një pjesë të çmimit (200 €, Çmimi i Parë, 150, Çmimi i Dytë, 100 Çmimi i Tretë) për një qëllim humanitar të zgjedhjes së tyre mundësisht brenda vendit të origjinës.

  – Botim falas i poezive fituese dhe atyre te raportuar në librin me poezi botuar nga Battello Stampatore Trieste, me version anglisht dhe italisht të poezive (redaktuar dhe prezantuar nga Gabriella Valera Gruber) shoqëruar me regjistrimin e të gjitha poezive në gjuhën origjinale në kanalin youtube.

  – Kupa per poezitë e tjera të denja.

  Raporte speciale dhe çmime të vogla u jepen poezive më të mira mes të rinjve nën moshën 16 vjeç. Vlerësimi në këtë rast gjithmonë merr parasysh moshën e konkurrencës në mënyrë të diferencuar.

  Poetët fitues të çmimeve janë të ftuar të lexojnë poezitë e tyre gjatë ceremonisë së çmimeve në Keshtjellë në gjuhën e tyre amtare. Të njëjtat poezi lexohen edhe në italisht, të cilat janë në dispozicion në anglisht për publikun ndërkombëtar.

  II SEKSIONI: Teatri (monolog ose dialog mes 2 personazheve)

  Ju merrni pjesë duke dërguar një tekst teatral max. 5 dosje për gjithsej 10,000 karaktere përfshirë hapësira. Tekstet më të gjata nuk mund të pranohen.

  Tekstet duhet të dërgohen (pranohen) deri më 10 dhjetor 2020.

  Tekstet mund të dërgohen në gjuhën origjinale, por duhet të shoqërohen patjetër me një PËRKTHIM TĒ DENJT NË ITALISHT : Tekstet nuk mund të vlerësohen në gjuhën e tyre origjinale.

  Dērgo:

  a) me e-mail në adresën castelloduinopoesia@gmail.com.

  Mesazhi i postës elektronike duhet të përmbajë formularin e pjesëmarrjes dhe deklaratat e plotësuara siç duhet.

  Materiali duhet të dërgohet si shtojcë në format word ose rtf. Dërgimi në një format tjetër mund të shkaktojë përjashtim nga konkursi.

  b) ose me postë të rregullt: duke dërguar ketu: Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21 – 34138 Trieste-Italia. Të dhënat personale të autorit duhet të deklarohen në formularin e aplikimit (shiko më poshtë) të plotësuara dhe të nënshkruara siç duhet.

  Pulla postare do të jetë e vlefshme, por asnjë tekst nuk mund të pranohet që nga momenti kur juria fillon punën e përzgjedhjes.

  Punimet i dorëzohen jurisë pa të dhënat personale të autorëve për të garantuar një vlerësim të paanshëm.

  Çmimet:

  -I Parë, I Dytë dhe I Tretë: Publikimi, Kupa ose Pllaka e personalizuar.

  Leximi skenik gjatë ceremonisë së çmimeve

  – Raportet e meritës (diploma dhe targa ose kupa e personalizuar)

  Shkollat ​​e teatrit mund të marrin pjesë si shkolla duke ndjekur rregullat e projekteve shkollore.

  III. SEKSIONI: Projektet shkollore ose projektet kolektive (Afati 31 Dhjetor 2020)

  (grupe që punojnë në shtëpi pleqsh, spitale, burgje, qendra rehabilitimi dhe shërimi …)

  Mësimdhënësit (ose menaxherët e grupit) mund të dërgojnë rezultatin e një pune kolektive (një ose më shumë punime të një grupi studentësh, të të gjithë klasës ose ndërklasës, të të gjithë grupit të punës).

  Këto vepra merren në konsideratë si një produkt kolektiv dhe shpërblehen për aftësinë e tyre për të demonstruar te shkruarit poetik.

  Projektit më të mirë i jepet një çmim prej 500 € me detyrimin që koordinatori i projektit (mësuesi ose menaxheri tjetër) të zgjedhë së bashku me studentët pjesëmarrës një projekt solidariteti për të cilin është ndarë shuma e fituar.

  Për projektin më të mire jepen raporte speciale.

  NJË DITË KOMPLET DO TU DEDIKOHET ÇMIMEVE TË GRUPEVE DHE TË RINJEVE QË DO TË VIJNË NË TRIESTE (Të shpërblyerit dhe të Raportuarit)

  Mësuesit dhe koordinatorët do të prezantojnë projektet e tyre dhe autorët do të lexojnë poezitë në një nga sallat e qytetit.

  Shkollat duhet t’i dërgojnë letrat (materialin) me një kopje të dyfishtë : Gabriella Valera, Via Matteotti 21, 34138 Trieste-Italia me formularin e pjesëmarrjes së përfunduar siç duhet.

  Rekomandohet të dërgoni të njëjtat materiale edhe me postë elektronike në castelloduinopoesia@gmail.com

  PUBLIKIMI I GRADUACIONIT

  Renditja e fituesve dhe finalistëve do te publikohet në faqen e internetit të konkursit www.castellodiduinopoesia.org dhe komunikata përmes kanaleve sociale.

  Fituesit dhe finalistët njoftohen me postë elektronike dhe / ose me telefon.

  Ceremonia e ndarjes së çmimeve do të zhvillohet në 21 Mars 2021 në Kështjellen e Duinos (Castello di Duino).

  Per cdo informazion: G. Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138 Trieste (Itali); Tel. 040 638787 castelloduinopoesia@gmail.com

  Formulari i aplikimit ( Seksioni I, II)

  Emri ……………………………………Mbiemri……………………………..Data e lindjes……………………………………..

  Rruga…………………. ………………numri i rruges……………………….. kodi postar…………………………………..

  Qyteti………………….. …………….Provinca…………………………………………….

  Numri i telefonit……………………………………………………………………………..

  adresa e postes eletronike ……………………………………………………………..

  Kombësia ……………………………………

  Titulli i vepres …………………………………………………………………………………………………(TITULLI I VEPRES DUHET TE VENDOSET EDHE NE TEKSTIN E POEZISE!)

  Deklaratat: Unë deklaroj se vepra … (titulli) ……….. me të cilën marr pjesë në konkursin ndërkombëtar “Castello di Duino”(Keshtjella e Duinos) është vepra ime origjinale, e pabotuar dhe asnjëherë e shperblyer. Unë pajtohem për publikimin ose prezantimin e saj të mundshëm në publik.

  Unë deklaroj që s’jam /jam (zgjidhni opsionin e saktë) i-e regjistruar në SIAE ose një kompani tjetër të ngjashme për mbrojtjen e të drejtës së autorit.

  Pjesa e Formularit të Seksionit III: shkolla / shoqata / organe

  Shkollore / Shoqata / Institucione

  Klasa shkollore / emri i mundshëm i grupit të punës

  (vendosni moshën mesatare të pjesëmarrësve në punën kolektive)

  Adresa e plotë e Shkollës / Shoqatës / Organizatës (Rruga, Numri, Qyteti, Provinca, Kodi Postar)………. …………………………………………

  Numri i telefonit te shkolles / Shoqates / Institucionit/ Fax…………………………………………………………….

  Adresa e postes eletronike………………………………………………………………………………………………………..

  Mësues / koordinator përgjegjës (Emri dhe Mbiemri)…………………………………………………………………..

  Adresa telefonike dhe e-mail e mësuesit (ose personit të kontaktit)……………………………………………….

  Pjesëmarrësit pajtohen që të përdorin të dhënat e tyre personale për qëllime të zhvillimit të konkursit dhe për publikim në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 675/96 dhe mund të kërkojnë në çdo kohë të fshijnë të dhënat e tyre nga baza e të dhënave tona elektronike.